ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს.

დეტალები: უწყების ინფორმაციით, პროგრამის პარტნიორი კლინიკებია თურქეთის ანადოლუს სამედიცინო ცენტრი;

  • ესპანეთის ქირონ სალუდის სამედიცინო ცენტრი;
  • ისრაელის იხილოვის სამედიცინო ცენტრი.

პაკეტი მოიცავს: დიაგნოსტიკას და სტანდარტული მკურნალობის კურსს, ქიმიოთერაპიას, სხივურ თერაპიას, ოპერაციულ ჩარევას.

  • ასევე — პროტონოთერაპიას, პაციენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე.
  • პროგრამის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს 18 წლამდე ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე (დაავადების საერთაშორისო კლასიფიკაციის (ICD) კოდით) პირი.

პროგრამაში მონაწილეობისთვის მშობელმა ან ოჯახის წარმომადგენელმა უნდა მიმართო ჯანდაცვის სამინისტროს მიმღებს და ადგილზე გააკეთოს განაცხადი, რისთვისაც საჭიროა:

  • შეივსოს განაცხადის ფორმა (ფორმას შესავსებად და ხელმოსაწერად განცხადებელი ჯანდაცვის სამინისტროში მიიღებს);
  • ბენეფიციარის და განაცხადის წარმდგენის პირადობის (დაბადების მოწმობა/პასპორტი) დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • ბენეფიციარის ჯამრთელობის ცნობა — ფორმა N IV-100/ა, შესაბამისი ICD — 10 და/ან NCSP კოდების მითითებით — ნათარგმნი ინგლისურ ენაზე, ნოტარიულად დამოწმებული.;
  • არსებული დიაგნოსტიკური კვლევების პასუხები (მორფოლოგია,CT. და ა.შ) ნათარგმნი ინგლისურ ენაზე და ნოტარიულად დამოწმებული.

უწყების ცნობით, პაციენტების განაწილება კლინიკებში მოხდება მათი ინდივიდუალური საჭიროებების, კლინიკის შესაძლებლობებისა და პაციენტის ოჯახის არჩევანის გათვალისწინებით.

  • პროგრამაზე დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე — 15 05.