ყველას გვაქვს მოლოდინები, რომლებიც გვინდა, რომ სტუდენტობის წლებმა და საუნივერსიტეტო სივრცემ გაგვიმართლოს. თუმცა, ხშირად ხდება, რომ რეალობა ჩვენს წარმოსახვას სულაც არ შეესაბამება. ამიტომ, ყველა დეტალზე კარგად დაფიქრება და ჩვენი მისწრაფებების უკეთ გაანალიზება აუცილებელია.

შეავსე ტესტი და გეტყვით, რას ელი სტუდენტობისგან და საუნივერსიტეტო სივრცისგან.

პირველ რიგში, გვითხარი, რა არის შენი მიზანი:

Giphy

როგორ სწავლობ / სწავლობდი სკოლაში?

რა არის შენი ჰობი?

Giphy

სად წარმოგიდგენია შენი თავი 10 წელში?

Tenor

ჩამოთვლილთაგან, რომელი თვისება გამოგარჩევს?

Tenor

შენთვის რასთან ასოცირდება სტუდენტობა?

Gfycat

როგორ ფიქრობ, რა გჭირდება წარმატების მისაღწევად?

Giphy

დაბოლოს, აირჩიე პერსონაჟი, რომელთანაც იმეგობრებდი: