ვებგვერდით თუ აპლიკაციით სარგებლობისას მეტწილად ყურადღებას არც კი ვაქცევთ იმ ვიზუალურ ნიშნებს, რომლებიც რეალურად სამომხმარებლო გამოცდილებას ქმნის. მარტივი, ცხადი ტექსტი უბრალოდ გვანიშნებს, როგორ მოვიქცეთ, გრაფიკული დეტალები კი იმგვარად არის შექმნილი, რომ მომხმარებლის ქცევას ითვალისწინებს.

ეს სიმარტივე, როცა ფიქრი არ გიწევს, როგორ ისარგებლო ვებგვერდითა და აპლიკაციით, UX დიზაინის დამსახურებაა. მაქსიმალურად კომფორტული გადაწყვეტების უკან UX დიზაინერებისა და მწერლების ხანგრძლივი ფიქრი, შრომა და უთვალავი დეტალის გათვალისწინება დგას.

გადავწყვიტეთ, თიბისის UX მწერალთან, ქეთი დიასამიძესთან გაგვესაუბრა, რათა უკეთ აგვეხსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია UX წერა, როგორია UX მწერლის როლი ბრენდის განვითარებაში და როგორია სამუშაო პროცესი თიბისიში — ტექნოლოგიურ კომპანიაში, რომელიც მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებას დიდ ყურადღებას აქცევს.

რამდენად მნიშვნელოვანია კომპანიის მომხმარებლებისთვის თუ თანამშრომლებისთვის UX მწერლის როლი?

UX მწერლის როლი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელსაც გააჩნია ციფრული პლატფორმები. ეს არის კომპლექსური მიდგომა, რომელიც გვეხმარება, ერთი-ორად გავზარდოთ ვებგვერდის თუ აპლიკაციის ეფექტურობა.

თიბისიში დიდ ყურადღებას ვაქცევთ სახელმძღვანელოებისა და ცოდნის ბაზების შექმნას, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში. UX მწერლის მიერ შექმნილი სახელმძღვანელოები მომხმარებელს თანმიმდევრული და გასაგები ინფორმაციის მიღებაში ეხმარება. თანამშრომლებს კი ეძლევათ საშუალება, გაიმარტივონ სამუშაო პროცესი და ერთ სივრცეში თავმოყრილი მითითებებისა თუ შაბლონების მეშვეობით ბევრად უფრო კომფორტულად შექმნან ტექსტები.

რა კრიტერიუმები გამოარჩევს კარგ UX ტექსტს და რა არის ის გავრცელებული შეცდომები, რომელსაც ამ მიმართულებით კომპანიებში უშვებენ?

კარგი UX ტექსტი არის მარტივად აღსაქმელი ნებისმიერი მომხმარებლისთვის და ეხმარება მას, სწორად მართოს სასურველი პროდუქტი ვებსაიტსა თუ აპლიკაციაში. ეს უნდა იყოს ერთგვარი ნავიგატორი ნებისმიერი პროცესის წარმართვისას და გეხმარებოდეს, მიიღო ცხადი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს შენი შემდეგი ნაბიჯი.

ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეცდომაა ის, რომ ბევრგან UX მწერალს მხოლოდ ტექსტებზე უწევს მუშაობა — პროექტის ფინალურ ეტაპზე მხოლოდ ტექსტების დაწერა უწევს. ეს არასწორი მიდგომაა: UX მწერლის სამუშაოს ძირითადი ნაწილი პროცესების აღქმა და დალაგებაა, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება, მან ტექსტებზე მუშაობა დაიწყოს.

რა უნარები, ინტერესები თუ ცოდნა უნდა გამოარჩევდეს UX მწერალს?

კარგ UX მწერალს უნდა გააჩნდეს რამდენიმე გამორჩეული თვისება, რომელიც დაეხმარება, შექმნას გამართული და ეფექტური სამუშაო პროცესი. პირველ რიგში, მას უნდა ჰქონდეს დიზაინ-ფიქრის უნარი. ეს კონტენტის ინტერფეისში აღქმის საშუალებას და მისი ავკარგიანობის ეფექტურად შეფასებას გულისხმობს. იქიდან გამომდინარე, რომ ციფრულ სამყაროში ტექსტიც დიზაინის ნაწილია, აუცილებელია, დიზაინის ინსტრუმენტებსა და შესაძლებლობებს კარგად იცნობდე.

UX მწერალს ასევე სჭირდება ძლიერი ანალიტიკური უნარი, რათა შეძლოს და სწორად გადაამუშაოს პლატფორმაზე მიმდინარე პროცესები. საჭიროა ასევე ემპათიურობაც — მნიშვნელოვანია, რომ შეძლო და დაინახო ყველა ტიპის მომხმარებლის საჭიროება, რათა შექმნა პროცესი, რომელიც ყველასთვის კომფორტული იქნება.

რა ინსტრუმენტებს, დამხმარე ხელსაწყოებს იყენებს UX მწერალი და რამდენად მნიშვნელოვანია მათი საქართველოში დროული პოპულარიზება?

UX წერის პროცესში ბევრი სხვადასხვა ინსტრუმენტისა თუ პროგრამის გამოყენება გვიწევს, მათი უმეტესობა იკვეთება დიზაინერების სამუშაო პროცესთანაც. საჭიროა, კომპანიებმა კარგად გაიაზრონ UX მწერლების როლი მათი ბიზნესების წარმატებასა და მომხმარებლის კმაყოფილების შექმნაში.

ქართულ ბაზარზეც UX მწერლების როლი უკვე გამოიკვეთა, ამას მოწმობს ვაკანსიების გაზრდილი რიცხვიც, რაც განსაკუთრებით მახარებს.

UX წერა ციფრული არხების განვითარების პარალელურად ვითარდება, რამდენად სწრაფად ცვალებადია აღნიშნული მიმართულებით არსებული სიტუაცია თუ მომხმარებლის მოთხოვნილება?

ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ინდუსტრია, იცვლება მიდგომები, პროცესები და ინსტრუმენტები. ამასთან, ხელოვნური ინტელექტის გაძლიერებასთან ერთად, კიდევ უფრო სწრაფი პროგრესის საშუალება მოგვეცა.

მომხმარებელიც უკვე მიეჩვია იმას, რომ ციფრული არხები სულ უფრო მიმართულია ეფექტური გამოცდილების შექმნაზე და, შესაბამისად, ნაკლები ტოლერანტობა აქვს გაუმართავი პლატფორმების მიმართ. ეს ერთმნიშვნელოვნად UX ინდუსტრიის განვითარების შედეგია.

ფოტო: თიბისი

დაბოლოს, თიბისიში რამდენად დიდი ყურადღება ექცევა UX წერის მიმართულებას?

თიბისიში UX-ის, კერძოდ კი UX წერის მიმართულებას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. ჩვენ მუდმივად ვიკვლევთ, ვამუშავებთ ახალ ინფორმაციას და ვქმნით საცავს, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ყველასთვის, ვისაც ტექსტებზე ან ტექსტებთან მუშაობა უწევს.

თიბისი აკადემიაში brandX-ის კურსის ფარგლებში გვაქვს ლექციების ციკლი, ასევე გვაქვს ხშირი სამუშაო შეხვედრები თიბისის ეკოსისტემის შესახებ. თიბისისთან ერთად ჩვენ გვაქვს წვდომა სასწავლო მასალაზე, სიახლეებსა და ტრენდებზე, რომლებიც გვეხმარება, ყოველთვის ვიმუშაოთ მაღალტექნოლოგიურ პროცესებზე და თავადაც შევქმნათ უნიკალური, დახვეწილი და ეფექტური პროდუქტი.

ამაყად ვიტყოდი, რომ თიბისი მაძლევს განვითარების, კვლევისა და პროგრესის საუკეთესო საშუალებას. პირველ რიგში, თიბისის პროფესიონალების გუნდთან მუშაობა არის უდიდესი სიამოვნება — აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე სწავლობ და ახალ უნარს იძენ. ამასთან, თიბისის პრიორიტეტები ემთხვევა ჩემსას — შევქმნათ მაღალტექნოლოგიური, ინოვაციური პროცესები და გავუმარტივოთ მომხმარებელს ცხოვრება.