კარგად თუ დაუკვირდები, სასვენ ნიშნებს თითქოს პიროვნული თვისებები გააჩნიათ — არიან გაბედულები და მორიდებულები, ეჭვიანები და გულჩათხრობილები, პრინციპულები და მერყევები. მოკლედ, ეს ყველაფერი იმის მიხედვით, რა განცდას გადმოსცემენ ტექსტებში უფრო ხშირად. ჰოდა, თუ გაინტერესებს, თავად რომელი სასვენი ნიშანი იქნებოდი, ამის გარკვევაში ჩვენი ტესტი დაგეხმარება.