რადგან ეს ტესტი გახსენი, ესე იგი, აუტკივარი თავის ატკივება გსურს. თუ ზმნების შესახებ ჩვენი პირველი ტესტი უკვე გააკეთე, მიხვდები, რასაც ვგულისხმობთ.

ახლა კი, წინ ახალი დავალება გაქვს! კომენტარებში კი შედეგებთან ერთად ისიც გვითხარი, კიდევ რომელი ზმნების გარჩევას ისურვებდი.

ტესტი: რამდენად კარგად იცი ქართული ზმნის უღლება? (მეორე ნაწილი)

ტესტის დაწყება

1 / 10 რომელია სწორი?

2 / 10 ამაზე რას გვეტყვი?

3 / 10 აირჩიე სწორი ფორმა

4 / 10 რომელია სწორი?

5 / 10 აქ რომელი იქნება?

6 / 10 ამაზე რას ფიქრობ?

7 / 10 აირჩიე სწორი პასუხი

8 / 10 ეს არ უნდა შეგეშალოს

9 / 10 აბა, რომელი?

10 / 10 ესეც ბოლო შეკითხვა

იტვირთება...
ერთი წუთით...