ინფორმაციას სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაცია ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: მსჯავრდებულთა შეწყალება საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებაა, რომელსაც ის სსკ-ის 78-ე მუხლის საფუძველზე, ინდივიდუალურად განსაზღვრული პირების მიმართ ახორციელებს.

  • შეწყალების აქტით პატიმარი შეიძლება, გათავისუფლდეს სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან, ასევე, მისთვის დანიშნული სასჯელი შესაძლოა, შემცირდეს ან შეიცვალოს უფრო მსუბუქი სახით;

  • სასჯელმოხდილს შეწყალების აქტით შეიძლება, მოეხსნას ნასამართლობაც.

  • ამნისტია გამოიყენება იმ პირთა მიმართ, რომლებიც თავს დამნაშავედ ცნობენ, ჩადენილ დანაშაულს ინანიებენ და შეწყალებას პირადად ითხოვენ.

დეტალები: პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, 9 პატიმარი სრულად გათავისუფლდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში სასჯელის მოხდისგან.

  • მათი სახელები უცნობია. ისინი პენიტენციურ დაწესებულებებს დღესვე დატოვებენ.