კანონპროექტი რუსული საკანონმდებლო ინფორმაციის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე აიტვირთა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: მიღებული ფედერალური კანონი მნიშვნელოვნად აფართოებს იმ ადგილების სიას, სადაც აკრძალული იქნება შეხვედრები, მიტინგები, მსვლელობები და დემონსტრაციები.

  • ასევე, ახალი კანონი იმპროვიზაციის საშუალებას იძლევა და თითოეულ რეგიონს უფლებას აძლევს დამატებით დააწესოს საკუთარი აკრძალვები შეხვედრების, მიტინგებისა და დემონსტრაციების ადგილებზე.

დეტალები: მიღებული კანონი კრძალავს აქციების გამართვას საჯარო დაწესებულებებში და მიმდებარე ტერიტორიებზე, აეროპორტებში, რკინიგზისა და ავტობუსის სადგურებზე, პორტებში, უნივერსიტეტების, სკოლებისა და საავადმყოფოების ტერიტორიაზე, მიწის ნაკვეთებზე, სადაც ეკლესიები და სხვა სტრუქტურები მდებარეობს.

  • გარდა ამისა, აკრძალვა გავრცელდება იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ელექტრო, თერმული, წყლის და გაზის ქსელების მუშაობას.