8 ნოემბერს აშშ-ში შუალედური არჩევნები ჩატარდა. აბორტის უფლებების საკითხი პირდაპირ კენჭისყრაზე იყო კალიფორნიაში, მიჩიგანში, ვერმონტში, კენტუკისა და მონტანაში.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ივნისში აშშ-ის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა თავისი საეტაპო გადაწყვეტილება აბორტის უფლებაზე, რითაც შეზღუდა ან აკრძალა აბორტზე ხელმისაწვდომობა შტატების ნახევარში.

  • ამომრჩევლები, სულ მცირე ოთხ შტატში მზად არიან, დაიცვან აბორტის ხელმისაწვდომობა ბიულეტენზე არსებული ზომების საშუალებით.
  • ეს არის გამარჯვება ქალებისთვის, რომლებიც აბორტის უფლების შესანარჩუნებლად იბრძოდნენ.

მიჩიგანის შტატში მხარი დაუჭირეს აბორტის უფლების შტატის კონსტიტუციაში განმტკიცებას.

  • კენჭისყრის წინადადება ცვლის მიჩიგანის კონსტიტუციას, რათა დაიცვას რეპროდუქციული თავისუფლების ინდივიდუალური უფლება, ორსულობის შესახებ ყველანაირი გადაწყვეტილების მიღების და განხორციელების უფლების ჩათვლით.

კალიფორნიის კონსტიტუცია დაიცავს აბორტის უფლებას.

  • არჩევნებზე მაცხოვრებლებმა მიიღეს კენჭისყრის ინიციატივა, რომ ეს უფლება გამტკიცდეს შტატის კონსტიტუციაში.

ვერმონტში ამომრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს შტატის კონსტიტუციაში შესწორებას, რომელიც დაიცავს ყველა ადამიანის უფლებას, თავად მიიღოს რეპროდუქციული გადაწყვეტილებები.

  • ვერმონტის კონსტიტუციაში იქნება შემდეგი ჩანაწერი — "ადამიანის პირადი რეპროდუქციული ავტონომიის უფლება არის ცენტრალური თავისუფლებისა და ღირსების მნიშვნელობის მქონე, რათა განსაზღვროს საკუთარი ცხოვრების გზა".

კენტუკიში რეფერენდუმის ბოლო მონაცემებს აჯამებენ. წინასწარი მონაცემებით, აბორტის უფლების დამცველები უკვე ზეიმობენ გამარჯვებას.

  • თუმცა, კენტუკის მოსალოდნელი შედეგი ავტომატურად არ ცვლის შტატის ამჟამინდელ კანონმდებლობას, რომელიც მთლიანად კრძალავს აბორტს.

მონტანაში ამომრჩევლებმა რეფერენდუმზე განიხილეს კანონი, რომელიც ნაყოფს განვითარების ყველა ეტაპზე უფლებების მქონე პირად აღიარებს.

  • კანონი სამედიცინო დაწესებულებებს დაავალდებულებს, საკეისრო კვეთის ან აბორტის მცდელობისას ცოცხლად დაბადებული ნაყოფისთვის სიცოცხლის შენარჩუნების ვალდებულებას.
  • სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ ჯანდაცვის პროვაიდერებს, რომლებიც არ იმოქმედებენ ცოცხლად დაბადებული ნაყოფის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად.
  • ამჟამად დათვლილია ხმათა 80%, სადაც ამომრჩეველთა 52,6% არ ემხრობა აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივას.