ქობულეთის საკრებულომ საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესი დაამტკიცა. მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დადგენილება მიმდინარე წლის 18 მაისს მიიღო. ამავე დოკუმენტით საპატიო მოქალაქის წოდების შემოღება ხდება.

საპატიო მოქალაქე შეიძლება გახდეს როგორც საქართველოს, ისე ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ქობულეთის ან ქვეყნის წინაშე. ეს დამსახურება დოკუმენტებით უნდა დასტურდებოდეს. ამ წოდებაზე პირის წარდგენის უფლება მუნიციპალიტეტის გამგებელს, თავმჯდომარეს, საკრებულოს წევრების მინიმუმ მესამედსა და მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა ერთ პროცენტს აქვთ.

მიზეზები, რის გამოც, საპატიო მოქალაქის წოდების ჩამორთმევაა შესაძლებელი:

  • სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული;
  • საქართველოს სახელმწიფო ან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები;
  • ზოგადზნეობრივი ნორმებნის, პატივისა და ღირსების შემლახავი ქმედება;
  • საკუთარი ინიციატივით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე;
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადების საფუძველზე.

ფოტო: მაცნე