რეგლამენტში შესატან ცვლილებებს, სახალხო დამცველის არჩევის დროებითი წესთან დაკავშირებით, 83-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ნინო ლომჯარიას უფლებამოსილების ვადა 8 დეკემბერს ეწურება.

  • ევროკავშირის რეკომენდაციების მე-12 პუნქტის მიხედვით, ახალი სახალხო დამცველის კანდიდატის შერჩევის პროცესის გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს.
  • განმარტებითი ბარათის მიხედვით, ომბუდსმენის არჩევის დროებითი წესი პროცესის მაღალ გამჭვირვალობას და მასში სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის, აკადემიური წრეების ფართო ჩართულობას გულისხმობს.

დეტალები: რეგლამენტის მიხედვით, კანდიდატურები პარლამენტს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილ წესით წარედგინება.

  • კერძოდ, პარლამენტის თავმჯდომარე შექმნის შეფასების 9-წევრიან სამუშაო ჯგუფს, რომელიც კანდიდატს შემდეგი კრიტერიუმებით, კეთილსინდისიერებით, მაღალი რეპუტაციით, მიუკერძოებლობითა და დამოუკიდებლობით, სათანადო პროფესიული ცოდნით შეაფასებენ.
  • პაპუაშვილის თქმით, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფთან გაივლის კონსულტაციას.

სახალხო დამცველმა 7 სექტემბერს განაცხადა, რომ კანონპროექტის ტექსტი და საკომიტეტო მოსმენების დრო წინასწარ არ იყო ცნობილი, ამიტომ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესაძლებლობების შექმნასა და ინკლუზიურობაზე საუბარი შეუძლებელია.

  • მისივე თქმით, არჩევასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების დარეგულირება ერთპიროვნულად, პარლამენტის თავმჯდომარის მიერაა გათვალისწინებული, რაც გამჭვირვალობასა და ჩართულობის მაღალ ხარისხს გამორიცხავს.
  • გარდა ამისა, ომბუდსმენი წერდა, რომ განმარტებით ბარათში მითითებული არც ერთი საერთაშორისო სტანდარტი თუ დოკუმენტი არ საუბრობს სახალხო დამცველის არჩევის პროცედურების მხოლოდ დროებით შემოღებაზე.

ამასთან, პარლამენტისთვის წარდგენილი კანდიდატების რაოდენობა 7-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი პროცედურები თავიდან დაიწყება.