ბათუმში რუსული სკოლის გახსნის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად გამოცემა ბათუმელებმა გაავრცელა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: გამოცემა წერს, რომ სკოლაში რუსეთში შემუშავებული სახელმძღვანელოებით ასწავლიან.

  • მათი თქმით, სკოლაში აუხსნეს, რომ სკოლის საქმიანობა რუსეთის განათლების სამინისტროს მიერ ლეგიტიმურადაა ცნობილი;
  • ამასთან, სკოლის მოსწავლეები გამოცდებს მოსკოვსა და პეტერბურგში დისტანციურად აბარებენ.

დეტალები: განათლების სამინისტრო School Club Georgia-ს "ე.წ. რუსულ სკოლას" უწოდებს. მათი თქმით, ის ავტორიზებული არ არის და შესაბამისად, არ აქვს საქართველოში ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის წარმოების უფლება.

  • უწყების თქმით, სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, უკანონო საგანმანათლებლო საქმიანობა სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს;
  • კერძოდ, დანაშაულია ავტორიზაციას დაქვემდებარებული საგანმანათლებლო საქმიანობის შესაბამისი ავტორიზაციის გარეშე განხორციელება ან/და ამგვარი საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებით შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის გავრცელება;
  • ასევე ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული საგანმანათლებლო, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აღმნიშვნელი სახელის შესაბამისი უფლებამოსილების გარეშე გამოყენება.

სამინისტროს ცნობით, საკითხის შესწავლის მიზნით შესაბამის უწყებას უკვე მიმართეს.