საერთაშორისო გამჭირვალობა — საქართველომ (TI) 2022 წლის ივნისის ბოლოსთვის საქართველო-რუსეთს შორის ვაჭრობა, შემოსული ტურისტების, ფულადი გზავნილების, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და კომპანიების რეგისტრაციის მონაცემები შეისწავლა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ რუსული საქონლის იმპორტი, ფულადი გზავნილები და საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების მიერ კომპანიის დაფუძნება ზრდის რისკს, რომ საქართველო რუსეთის სანქციების გვერდის ასავლელად იყოს გამოყენებული.

 • "მიუხედავად იმისა, გამოყენებული იქნება თუ არა საქართველო სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად დასანქცირებული პირის ან კომპანიის გაზრდილი ეკონომიკური ურთიერთობები ნიშნავს, რომ რუსულ ბიზნესს და რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოს გამოყენებით შეუძლიათ თავი დააღწიონ რუსეთში სანქციების გამო შექმნილ რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას".

დეტალები: მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში საქართველომ რუსეთიდან ფულადი გზავნილებით, ტურიზმით და საქონლის ექსპორტით დაახლოებით 1,2 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო.

 • ეს 2021 წლის იანვარ-ივნისში რუსეთიდან ამავე წყაროებით მიღებულ შემოსავალზე 2,5-ჯერ მეტია, 2019 წლის იანვარ-ივნისს რუსეთიდან მიღებულ შემოსავალს კი 36%-ით აჭარბებს.
 • ეს ნიშნავს, რომ გასულ წლებთან შედარებით საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება იზრდება.
 • ეს ზრდა ძირითადად ფულადი გზავნილების ნახტომისებურად მატებითაა განპირობებული.

კვლევის მიგნებები: მარტში, აპრილში, მაისში და ივნისში საქართველოში 6 400-მდე რუსული კომპანია დარეგისტრირდა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 7-ჯერ მეტია.

 • საქართველოში სულ 13 500-მდე რუსული კომპანიაა რეგისტრირებული და მათი ნახევარი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დარეგისტრირდა.
 • მარტიდან დარეგისტრირებული კომპანიების 93% ინდივიდუალური საწარმოა. ეს იმას მიანიშნებს, რომ რუსეთის მოქალაქეების ნაწილი საქართველოში საცხოვრებლად და ბიზნესის საკეთებლად გადმოვიდა.
 • ომის დაწყების შემდეგ რუსეთიდან ყველაზე მეტად საწვავის იმპორტი, 280%-ით (118 მილიონი დოლარით) გაიზარდა.
 • ელექტროენერგიის იმპორტი 4-ჯერ (9 მილიონი დოლარითაა) გაზრდილი.

გარდა ამისა, ანგარიშში ნათქვამია, რომ კვლავ მაღალია რუსულ ხორბალსა და ფქვილზე საქართველოს დამოკიდებულება.

 • 2022 წლის აპრილ-ივნისში რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილები 6,5-ჯერ გაიზარდა და 678 მილიონი დოლარი შეადგინა.
 • "ასეთი მაღალი ზრდის მთავარი მიზეზი საქართველოში საცხოვრებლად გადმოსული რუსეთის მოქალაქეებია, რომლებსაც რუსეთიდან უგზავნიან ფულს".
 • მიმდინარე წელს რუსეთიდან ვიზიტორების შემოსვლის ტემპი მნიშვნელოვნად დაჩქარდა, კერძოდ, იანვარ-ივნისში 247 ათასი ვიზიტორი შემოვიდა.
 • თუმცა 2019 წლის იანვარ-ივნისთან შედარებით, ეს რაოდენობა 3-ჯერ ნაკლებია.

რეკომენდაციები: ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ ხელისუფლების მიზანი რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების მინიმუმამდე შემცირება უნდა იყოს.

 • მათი თქმით, რუსეთთან ვაჭრობის შესამცირებლად მთავრობამ უფრო აქტიურად და დაჩქარებულად უნდა იყო იმუშაოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებაზე ყველაზე სტრატეგიულ პარტნიორთან.
 • "სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდიები (გრანტი, შეღავათიანი კრედიტი და სხვა) არ უნდა გაიცეს ისეთ ბიზნესზე, რომელიც რუსეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას ზრდის".
 • "აღნიშნული წესის დანერგვა საქართველოს ეკონომიკის რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირებაში მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს, რაც საქართველოს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ უსაფრთხოებას აამაღლებს".
 • "საქართველომ უნდა შეიმუშაოს რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების შემცირების სტრატეგია".