ქართული ზმნა რომ გამოცდილი ფილოლოგისთვისაც თავის ტკივილია, ამას თავადაც ბევრჯერ შენიშნავდი. სკოლაში სწავლისას სერიები და მწკრივები სულ ზეპირადაც რომ დაგეზუთხა, ყოველდღიურ მეტყველებაში მაინც ძნელია, ზოგიერთი ზმნის ფორმამ არ დაგაეჭვოს. თანაც, ჰოი, საოცრებავ, ყოველთვის არსებობს გამონაკლისები!

ხშირად ისე ხდება, რომ კონკრეტული ზმნის ფორმა სწორი გვგონია, თუმცა მწარედ ვცდებით. ასე რომ, თუ გაინტერესებს, რამდენად კარგად შეგიძლია ზმნის სწორი და არასწორი ფორმა ერთმანეთისგან განასხვაო, ეს ტესტი უნდა გააკეთო.

ტესტი: რამდენად კარგად იცი ქართული ზმნის უღლება?

ტესტის დაწყება

1 / 10 რომელია სწორი?

2 / 10 რომელი ფორმაა სწორი მესამე პირისთვის?

3 / 10 აირჩიე სწორი ფორმა:

4 / 10 აბა, რომელია სწორი?

5 / 10 აირჩიე სწორი პასუხი:

6 / 10 რომელია ამ ზმნის სწორი ფორმა?

7 / 10 რომელია სწორი პასუხი?

8 / 10 აბა, ამ ზმნაზე რას ფიქრობ?

9 / 10 აირჩიე სწორი პასუხი:

10 / 10 და ბოლოს, ამ ზმნაზე რას იტყოდი?

იტვირთება...
ერთი წუთით...