მიმდიანრე წლის მარტში, წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 10,6%-ით გაიზარდა — ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებას საქსტატი აქვეყნებს. ამასთან, ანგარიშის მიხედვით, 2022 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 14,4%-იანი ეკონომიკური ზრდა იყო.

2022 წლის მესამე თვეში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება, ტრანსპორტი და დასაწყობება, სასტუმროები და რესტორნები, მშენებლობა, ხელოვნება, გართობა და დასვენება, სამთომოპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობა.

საქსტატის ანგარიშში მითითებულია, რომ იანვარ-მარტში საქონლის ექსპორტი 43,3%-ით, ხოლო იმპორტი 35,7%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 37,9%-ით არის გაზრდილი.

მიმდინარე წლის მარტში ახლადრეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა წლიურად 72,3%-ით, 9 114-მდე გაიზარდა. ამავე პერიოდში დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვამ 24,4%-ით 10,1 მილიარდ ლარამდე მოიმატა.

ეკონომიკური ზრდის ანგარიში ქვეყანაში არსებული ინფლაციის შესახებ მონაცემებსაც მოიცავს და აღნიშნულია, რომ მარტში წლიური ინფლაცია 11,8%-იყო. აღსანიშნავია, რომ არსებული მონაცემებით, საქართველოში ინფლაცია ბოლო 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა.

ცნობისთვის, 11 აპრილს მსოფლიო ბანკმა საქართველოსთვის მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3 პროცენტული პუნქტით შეამცირა. ბანკი 2022 წელს საქართველოს ეკონომიკის 2,5%-ით ზრდას ელოდება.