საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ახალი კვლევის მიხედვით, კვირას რომ არჩევნები იყოს, გამოკითხული მოსახლეობის 31% ქართულ ოცნებას ასახელებს, 16% კი ნაციონალურ მოძრაობას. სხვა შედეგები ასე გადანაწილდა:

  • საქართველოსთვის — 4%;
  • დროა — 2%;
  • სტრატეგია აღმაშენებელი — 2%;
  • ლეიბორისტული პარტია — 2%;
  • ხალხისთვის — 2%.

ფოტო: IRI

კვლევა ჩატარდა 2022 წლის 4-24 მარტის პერიოდში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა IPM-სმიერ.

მონაცემები შეგროვდა პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1 486 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, სქესის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2,5 %, გამოპასუხების მაჩვენებელი -64%. კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.