ერთი შეხედვით მარტივ, სინამდვილეში კი ღრმა აზრის მქონე ფილოსოფიურ ფრაზებს ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ხშირად მოისმენ. ამიტომ, რთულია, რომ ყველაზე ცნობილი ფილოსოფიური ფრაზების შესახებ არაფერი იცოდე ან ფილოსოფოსების სიტყვებმა ერთხელ მაინც არ დაგაფიქროს.

ხშირად ადამიანები ფრაზებს უფრო მარტივად იმახსოვრებენ, თუმცა მათი ავტორები ავიწყდებათ ან ერთმანეთში ერევათ. თუ გაინტერესებს, რამდენად კარგად შეგიძლია ფილოსოფოსის ფრაზით ამოცნობა, მაშინ ეს ტესტი უნდა გააკეთო.

ტესტი: გამოიცანი ფილოსოფოსი ფრაზით

ტესტის დაწყება

1 / 10 ვის ეკუთვნის ეს ფრაზა?

2 / 10 ვისი სიტყვებია?

3 / 10 აბა, ამ ცნობილი დებულების ავტორი ვინ არის?

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

4 / 10 რომელ ავტორთან ვკითხულობთ შემდეგ სიტყვებს?

5 / 10 რომელი ფილოსოფოსის სიტყვებია?

6 / 10 ვინ არის ამ ფრაზის ავტორი?

7 / 10 ვისია ეს ცნობილი ფრაზა?

8 / 10 რომელმა ფილოსოფოსმა დაწერა ეს სიტყვები?

9 / 10 ვინ თქვა შემდეგი ფრაზა?

10 / 10 და ბოლოს, ვისი სიტყვებია?

იტვირთება...
ერთი წუთით...