ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის, Freedom House-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში დემოკრატიული პროგრესის მაჩვენებელი შემცირებულია. საქართველოს მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 3,18-დან 3,07-მდე დაეცა.

ფოტო: Freedom House

დემოკრატიული პროგრესის მაჩვენებელი ფასდება ისეთი კრიტერიუმებით როგორიცაა ეროვნულ-დემოკრატიული მმართველობა, საარჩევნო პროცესი, დამოუკიდებელი მედია, სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი მმართველობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და კორუფცია. საქართველოს შემთხვევაში გაუარესებულია ეროვნულ-დემოკრატიული მმართველობის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდექსები.

აღსანიშნავია, რომ იმ ცხრილში, სადაც საქართველოს შესახებაა ინფორმაცია, დემოკრატიული პროგრესის მაჩვენებელი შემცირებულია ბელარუსში, ყირგიზეთსა და რუსეთში.