მიუხედავად იმისა, რომ ომის გამო შაქრის დეფიციტი არ გვემუქრება, საფრთხის ქვეშ დგება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სხვა საქონლის იმპორტი.

ამ ინფოგრაფიკიდან გაიგებთ:

  • რატომ არაა მოსალოდნელი შაქრის დეფიციტი
  • რა პროდუქტების მომწოდებლები არიან უკრაინა და რუსეთი
  • როგორია ამ და სხვა ქვეყნების როლი საქართველოს იმპორტისა და ექსპორტის ბაზარში
  • რა შეიძლება იყოს მოსალოდნელი დეფიციტის გამოსავალი

ფოტო: სერგო სანიკიძე / AskGov.ge

ინფოგრაფიკის ავტორია სერგო სანიკიძე, AskGov.ge-ის მონაცემთა ვიზუალიზაციის კონკურსის გამარჯვებული. კონკურსი ყოველთვიურად იმართება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და ფორსეტის ორგანიზებით. ინფოგრაფიკის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი და იგი შეიძლება, არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს

AskGov.ge საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება. პორტალიდან 300-ზე მეტ საჯარო დაწესებულებას შეგიძლიათ მიმართოთ ინფორმაციის მოთხოვნით, ან სხვების მოპოვებულ მონაცემებს გაეცნოთ.