გასული ორი წელი დიდი მაგალითი იყო იმისა, თუ რა რთული და სარისკოა თანამედროვე სამყაროში დიდი პროექტების დაგეგმვა. გამოწვევებთან გამკლავება და პროექტის ისე წარმართვა, რომ შედეგს დიდი დანაკარგების გარეშე მიაღწიო, სიღრმისეული ცოდნის, დიდი გამოცდილებისა და პროცესების სწორად შეფასების გარეშე რთულია. ამიტომ პროექტების მართვის კარგი სპეციალისტი ყველა ორგანიზაციისთვის შეუცვლელი კადრია.

ალტე უნივერსიტეტის პროექტების მართვის ერთთვიანი ინტენსიური კურსი მიზნად ისახავს იმ ადამიანების საჭირო ცოდნით აღჭურვას, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ კომპანიაში სხვადასხვა ზომის პროექტების მართვასა და ცვლილებების განხორციელებაში. ასევე, კურსი განკუთვნილია მათთვისაც, ვისაც მნიშვნელოვნად მიაჩნია საკუთარ საქმიანობაში პროცესების სწორად დაგეგმვა და მართვა.

კურსი ინგა ყელაურაძემ, თეო ცერაძემ და გუკა კიტიამ შეიმუშავეს. თითოეულს ორგანიზაციულ პროცესებში მონაწილეობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, ამჟამად კი ისინი თიბისი ბანკის ეჯაილ ტრანსფორმაციის გუნდის წევრები არიან.

კურსის განმავლობაში, პროექტების მართვის როგორც ტრადიციულ, ისე თანამედროვე მეთოდებსა და პრაქტიკებს გაეცნობით, ასევე შეისწავლით ფართოდ გავრცელებულ ტექნიკებს პროექტის ეფექტურად დაგეგმარებისა და მართვისთვის. პრაქტიკული აქტივობებისა და მაგალითების საფუძველზე, განიხილავთ პროექტის მართვის ციკლში არსებულ ყველა შემადგენელ კომპონენტს:

  • პროექტის დაგეგმვა და ბიუჯეტირება;
  • პროექტის გუნდისა და სტეიკჰოლდერების მართვა;
  • შედეგების გაზომვის ინსტრუმენტები და მონიტორინგი;
  • ღირებულებაზე დაფუძნებული შედეგები;
  • რისკების იდენტიფიცირება და მართვა.

"პროექტების მართვა უამრავ მიმართულებას მოიცავს და არ არის ვიწროდ სპეციალიზებული დარგი, შესაბამისად, ტრენინგზე მიღებული ცოდნა, გამოცდილება და ტექნიკური უნარები, გამოსადეგია სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანისთვის", — ინგა ყელაურაძე.

ფოტო: ალტე უნივერსიტეტი

"ბაზარი იმდენად სწრაფად ცვალებადია, რომ პროექტების მართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა, ამიტომ ეს ტრენინგი მიმდინარე დროისთვის საკმაოდ რელევანტური და საჭიროა. პროექტების მართვა უამრავი მიმართულებისათვის საჭირო პროცესების მართვას მოიცავს და არ არის ვიწროდ სპეციალიზებული დარგი. ტრენინგზე მიღებული ცოდნა, გამოცდილება და ტექნიკური უნარები, გამოსადეგია სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანისთვის. პროექტების, ცვლილებებისა და მსგავსი აქტივობების მართვა თანაბრად სჭირდება, როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორს, ტექნოლოგიურ მიმართულებას, სამშენებლო საქმეს თუ სხვა ნებისმიერ დარგს. სწორედ ამიტომ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას მრავალმხრივი გამოყენება აქვს", — გვეუბნება ინგა ყელაურაძე.

კურსზე კი იმ კითხვებზე მიიღებთ პასუხს, რაც პროექტის მენეჯერის როლის უკეთ გააზრებაში დაგეხმარებათ:

  • რა არის პროექტის მენეჯერისა და პროექტის გუნდის პასუხისმგებლობა?
  • რა განსხვავებებია ამ კუთხით სხვადასხვა ინდუსტრიაში — მშენებლობა, წარმოება, არქიტექტურა, უძრავი ქონება, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ა.შ.?
  • რას ნიშნავს პროგრამა, პორტფოლიო და პროექტი?
  • პროექტის მენეჯერის როლის მიმოხილვა — რაზეა პასუხისმგებელი, რა გამოწვევების წინაშეა და რაზე უნდა ფოკუსირდეს პროექტის მენეჯერი?
  • პროექტის გუნდის არსი და როლი — რა განსხვავებაა ტრადიციულ პროექტულ და თვითორგანიზებულ გუნდებს შორის? რა როლი აქვს PMO-ს?

ინგა ყელაურაძე თვლის, რომ ქართულ შრომით ბაზარზე პროექტების მართვის მცოდნე კადრების საჭიროებაა, სამუშაო შეხვედრების ტიპის ლექციებზე მიღებული ცოდნა კი არაერთ ადამიანს დაეხმარება საქმის უკეთ კეთებაში.

"საქართველოს შრომით ბაზარზე პროექტების მართვის მცოდნე პროფესიონალი კადრების საჭიროებიდან გამომდინარე, ალტე უნივერსიტეტთან ერთად შევიმუშავეთ ტრენინგ კურსი, რომელიც თანამედროვე მიდგომებისა და ტექნიკური ხერხების გამოყენებით წარიმართება. განვიხილავთ კონკრეტულ პრაქტიკულ მაგალითებს და გვექნება სამუშაო შეხვედრების ტიპის ლექციები, რაც თეორიულ ცოდნასაც დაფარავს და რეალურ მაგალითებზე პრაქტიკული მუშაობის შესაძლებლობასაც მოგვცემს. ასევე, განვიხილავთ წარმატებულ თუ წარუმატებელ პროექტებს და ვიმსჯელებთ, თუ როგორ წარვმართოთ პროცესი ისე, რომ რისკებისგან თავი მაქსიმალურად დავიზღვიოთ", — აღნიშნავს ინგა ყელაურაძე.

ფოტო: ალტე უნივერსიტეტი

ინგას აზრით, წარმატებული პროექტის გაკეთება დაბალანსებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების გარეშე რთულია, ამიტომ კარგ სპეციალისტს სწორედ წარმატებული შედეგი განსაზღვრავს.

"წარმატებული პროექტის ჩამოყალიბება თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას შორის დაბალანსებულ ცოდნაზეა დაფუძნებული. უნდა განსაზღვრო რამდენად რეალურია პროექტი, რა რისკები არსებობს, რამდენად კარგად ვიცნობთ დაინტერესებულ მხარეებს და სხვების გამოცდილებას იგივე მიმართულებით. ამის გარეშე წარუმატებლობის შანსი ბევრად დიდია. კარგ სპეციალისტს გამოარჩევს მის მიერ დაგეგმილი პროექტების ხარისხი და მიღწეული შედეგები. იმ მიზნის მიღწევა უნდა შეგეძლოს, რომელიც დაისახე, თუმცა აუცილებელად უნდა შეგეძლოს იმის გაანალიზება, თუ როგორ მოახერხებ რისკთან გამკლავებას.“— ამბობს ინგა.

აღსანიშნავია, რომ ალტე უნივერსიტეტის Project Management-ის კურსზე განაცხადების მიღება უკვე დაიწყო და ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.

ერთთვიანი ინტენსიური კურსის ფარგლებში დაგეგმილი პირველი ტრენინგი 14 თებერვალს ჩატარდება. 20 იანვრამდე დარეგისტირირებული პირებისთვის კი მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

კურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ალტე უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.