2021 წელს, მიუხედავად პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებისა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ყველა ძირითადი მიმართულება წარმატებული აღმოჩნდა. შედეგები კონკრეტულ ციფრებში აისახა. წარმოგიდგენთ ნაწილს იმ სტატისტიკისა, რომელიც ეროვნული ბიბლიოთეკის საქმიანობას ასახავს.

წელს:

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მოთხოვნადი ელექტრონული მონაცემთა ბაზა "ივერიელი" 40 866 საბიბლიოთეკო ერთეულით გამდიდრდა.

ქართული ინტერნეტსივრცის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტს, ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონულ ლექსიკონთა ბაზას და ვიკიენციკლოპედია"ბიბლიოვიკს" 36 656 ახალი ტერმინი დაემატა.

ფოტო: ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ მომზადებული 23 ახალი წიგნი გამოიცა.

ბიბლიოთეკის ფონდი 30 431 ახალი საბიბლიოთეკო ერთეულით (წიგნი, ჟურნალი, გაზეთი) გამდიდრდა.

ფონდების კონსერვაციისა და რესტავრაციის განყოფილების საქმიანობა ამ ციფრებში აისახა: აღდგა 3059 საბიბლიოთეკო ერთეული (წიგნი, ჟურნალი, გაზეთი, კაბრა); რესტავრაცია ჩაუტარდა წიგნის, გაზეთისა და ჟურნალის 19 668 ფურცელს, 77 პლაკატს, 50 ფოტოსა და 19 რუკას; დამზადდა 5473 ყუთი და 1400 ფაილი მიკროფიშებისთვის.

ფოტო: ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული ბიბლიოთეკის საქართველოს ბიოგრაფიულ ლექსიკონს 1113 ახალი ბიოგრაფია დაემატა.

რეგისტრაციის განყოფილებამ 2196 ახალი მკითხველი დაარეგისტრირა.
დაიწყო წიგნების ბარკოდიზაციის პროცესი.