სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის (GGA) ხელმძღვანელმა, გიორგი მამულაიშვილმა აზარტული თამაშებისა და ონლაინ კაზინოებისთვის შეზღუდვების დაწესების შესახებ პრემიერმინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებაზე სექტორის საერთო პოზიცია წარადგინა. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა არ წავა ბიზნესთან კონსტრუქციულ დიალოგზე, ისინი იძულებული გახდებიან გათიშონ ონლაინ ტოტალიზატორები და უარი თქვან სოციალურ და სხვა პროექტებზე, მათ შორის სპონსორობაზე.

"დღევანდელი მოცემულობით, თუ მთავრობა შეინარჩუნებს ცალმხრივ პოზიციას და არ წამოვა ბიზნესთან კონსტრუქციულ დიალოგზე, იძულებული ვიქნებით, შესაბამისად მოვახდინოთ ხარჯების ოპტიმიზაცია, უარი ვთქვათ მთელ რიგ სოციალურ თუ სხვა პროექტებზე, მათ შორის, სპონსორობაზე და ვინაიდან გაცხადებული ცვლილებებით აზრი ეკარგება ბიზნესის სპორტულ ნაწილს, ბიზნესი იძულებული გახდება, განიხილოს სპორტის პროდუქტის, ონლაინ ტოტალიზატორის გათიშვის საკითხი", — განაცხადა მამულაშვილმა.

მამულაიშვილის განცხადებით, მთავრობას ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაციები არ გაუვლია არც ადგილობრივ და არც უცხოურ კომპანიებთან. მისი თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მთავრობის მხრიდან გაჟღერდა ბიზნესთან კონსულტაციის დაპირებები, დღემდე ასეთი კონსულტაცია არ შემდგარა.

"მოსალოდნელი რეგულაციები სავსებით მიუღებელია გამომდინარე იქიდან, რომ არ ჩატარებულა კონსულტაციები ბიზნესთან და ასევე, მიუღებელია ის ტონი და ის ფორმა, რომლითაც ბიზნესთან ურთიერთობს მთავრობა დღესდღეობით — ეს ხდება მხოლოდ მედიის საშუალებით", — განაცხადა მამულაიშვილმა.

ასოციაციაში აცხადებენ, რომ სექტორისთვის საგადასახადო ვალდებულებების გაზრდა გამოიწვევს მათი საქმიანობის შეჩერებას, ეს კი საგულისხმობა, რადგან აზარტული თამაშების კომპანიები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სახელმწიფოს ბიუჯეტის ფორმირებაში. ამასთანავე, მამულაიშვილმა აღნიშნა, რომ ცვლილებების შედეგად, გაიზრდება უმუშევართა რიცხვი როგორც სათამაშო ბიზნესის სფეროში, ისე მასთან დაკავშირებულ ინდუსტრიებში.

"განცხადებაში აქცენტი გაკეთდა სექტორისთვის საგადასახადო ვალდებულებების გაზრდის საჭიროებაზე და ეს იმ პირობებში, როდესაც არსებული საგადასახადო ტვირთი კანონმდებლობით ისედაც მძიმეა სექტორისთვის — შეადგენს 40%-ს, რაც დაახლოებით 30%-ით მეტია სხვა ბიზნესებთან შედარებით. ამასთან, დაანონსებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც ონლაინ ინდუსტრიის საგადასახადო ტვირთი გაიზრდება დაახლოებით 70%-მდე, შეუძლებელს ხდის ბიზნესის შემდგომ საქმიანობას, რაც განსაკუთრებით საგულისხმოა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სექტორში მონაწილე სუბიექტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენენ სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებაზე", — განაცხადა მამულაიშვილმა.

ასევე, ასოციაციის თქმით, საგადასახადო კანონმდებლობაში მოსალოდნელი ცვლილებები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ გარანტიებს და არღვევს დიდ ბრიტანეთთან და შვედეთთან გაფორმებულ ინვესტიციების დაცვის შესახებ ხელშეკრულებებით დადგენილ პირობებს.

ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მათთვის მიუღებელია, არის მოთამაშეთა მინიმალური ასაკის 25 წლამდე გაზრდა. მისივე თქმით, ამ გადაწყვეტილებით იზღუდება ადამიანის საკუთრების უფლება, რაც კონსტიტუციითაა გარანტირებული.

"ცვლილებების ნაწილი არაკონსტიტუციურია. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ასაკობრივი ზღვრის 25 წლამდე გაზრდა. იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში ქმედუნარიანობის ასაკი 18 წელია, ხოლო არჩევით თანამდებობაზე დაშვებულია 21 წლის ასაკიდან პირის არჩევა, რომელსაც უფლებამოსილება აქვს მიიღოს სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები, მოთამაშეთა მინიმალური ასაკის ზღვარის 25 წლამდე გაზრდა სრულად დაუსაბუთებელია. სრულწლოვანი მოქალაქისთვის ასაკობრივი ცენზის დაწესებით იზღუდება მისი უფლება, თავისუფლად განკარგოს მის საკუთრებაში არსებული სახსრები, რაც საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საკუთრების უფლების პირდაპირი დარღვევაა", — ამბობს მამულაიშვილი.

სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია მიიჩნევს, რომ დაანონსებული ცვლილებები გამოიწვევს მომხმარებლების გადინებას უცხოურ, არალიცენზირებულ ვებ-გვერდებზე, სადაც ასაკობრივი ზღვარი 18 წელია და არ მოქმედებს რეგისტრაციის მაღალი სტანდარტები. ეს კი ფაქტობრივად გამორიცხავს მათი უფლებების დაცვის კონტროლს სახელმწიფოს მხრიდან.

"დამატებით საყურადღებოა ასეთი გადინების შედეგად ვალუტის კურსსა და ეკონომიკაზე მოსალოდნელი უარყოფითი ეფექტი. ქვეყნის გარეთ რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის კომპანიების სასარგებლოდ შესრულებული ოპერაციების მოცულობა ყოველწლიურად აღემატება 120 მილიონ ლარს, რაც გაცხადებული შეზღუდვებისა და აკრძალვების საფუძველზე, ჩვენი გათვლებით, სულ მცირე 10-ჯერ გაიზრდება", — აცხადებს ასოციაცია.

29 ნოემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღება 25 წლამდე საქართველოს მოქალაქეებს აეკრძალებთ. ამასთან, კაზინოებში ვერ ითამაშებენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც დახმარებას იღებენ სახელმწიფოსგან და საჯარო მოხელეები. მისივე თქმით, ონლაინ სათამაშო ბიზნესისთვის გათვალისწინებილი იქნება ახალი საგადასახადო დაბეგვრის მექანიზმის შემოღება და ჯამურად სექტორის გადასახადების დასაბეგრი ბაზა 65-70%-ით გაიზრდება.

პრემიერმინისტრმა დააანონსა სათამაშო ბიზნესის ყველანაირი რეკლამის აკრძალვაც. მათ შორის, სატელევიზიო, გარე და ქართულ ვებ-გვერდებზე განთავსებული რეკლამა. ღარიბაშვილის თქმით, სათამაშო ბიზნესოპერატორებისთვის დასაშვები იქნება მხოლოდ სპონსორობის ხელშეკრულების გაფორმება.

მანამდე, 22 ნოემბერს, მთავრობის სხდომაზე, ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ონლაინ კაზინოები უნდა აიკრძალოს.