მიმდინარე წლის ნოემბერში, ახალციხის ცენტრალურ ქუჩებზე კამპანიის "კაცები ზრუნავენ" ინიციატივით, ბანერები განთავსდა. აღნიშნული ინიციატივით "კაცები ზრუნავენ" ეხმიანება 16-დღიან გლობალურ კამპანიას გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ.

ახალციხეში ბანერები თამარაშვილისა და 9 აპრილის ქუჩებზე დგას. მამები მეღვინე გიორგი ნათენაძე და მსახიობი ლექსო ჩემია თავიანთ შვილებთან ერთად, სირბილისა და პიკნიკზე ყოფნის დროს არიან გამოსახული.

ფოტო: კაცები ზრუნავენ

ბანერები ხაზს უსვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კაცების, როგორც მზრუნველი მამების, მეუღლეებისა და პარტნიორების ჩართულობა შვილების აღზრდაში და საოჯახო საქმეებში, ქალთა, ბავშვთა, ოჯახების და ზოგადად, საზოგადოების და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ნამდვილი გენდერული თანასწორობის მისაღწევად.

მონაცემები გენდერული ურთიერთობების შესახებ, გვიჩვენებს, რომ ტრადიციული გენდერული როლების ირგვლივ არსებული სტერეოტიპები და დამკვიდრებული კლიშეები ხელს უშლით კაცებს თანაბრად გაინაწილონ პასუხისმგებლობა და მზრუნველი მამები, მეუღლეები, პარტნიორები და ოჯახის წევრები იყვნენ.

ბანერები განთავსდა პროგრამის "გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევისა და მასთან დაკავშირებული მავნე პრაქტიკების დასაძლევად სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.

კამპანია "კაცები ზრუნავენ" UNFPA-ს და არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიზრუნოთ ერთად პარტნიორობით მიმდინარეობს. მისი მიზანია წაახალისოს კაცების, როგორც არამოძალადე და მზრუნველი მამების და მეუღლეების ჩართულობა ოჯახების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის, რათა კაცებმა მეტად დაუჭირონ მხარი გენდერულ თანასწორობას, და ამ გზით — ქალების სოციალურ და ეკონომიურ მონაწილეობას და საზოგადოების გაძლიერებას. კამპანიაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა კაცს, რომელიც მის იდეას იზიარებს.