2022 წლის 28 მარტიდან სავალდებულო გახდება მოპედების რეგისტრაცია და მათთვის მართვის მოწმობის ქონა. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა. დარბაზში მყოფი 84 დეპუტატიდან კანონპროექტს მხარი 81-მა დაუჭირა, წინააღმდეგი არავინ ყოფილა.

"2022 წლის 28 მარტიდან სავალდებულო გახდება მოპედების რეგისტრაცია და მათთვის მართვის მოწმობის ქონა. მანამდე იქნება ნებაყოფლობითი ხასიათის", — განაცხადა პლენარულ სხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, მოპედი და მსუბუქი კვადროციკლი ექცევა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების დეფინიციაში, რაც მათ საგზაო მოძრაობის ჩვეულებრივ მონაწილეებად აქცევს. სწორედ ამიტომ, მათზე გავრცელდება სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ არსებული რეგულაციები.

მოპედის მართვის უფლების მოსაპოვებლად მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 16 წელია. 16-დან 18 წლამდე პირებისთვის მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე გასვლა უფასო იქნება. ყველასთვის უფასო იქნება მოპედების მართვის უფლების თეორიულ გამოცდაზე ერთჯერადად დაშვებაც.