აშშ-მ უკვე გამოსცა პირველი პასპორტი, რომელშიც გენდერი დაკონკრეტებული არ არის და კატეგორიად მითითებულია "X". სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებით, ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია იმ ადამიანების უფლებების აღიარებაში, რომლებიც თავს მამრობით ან მდედრობით კატეგორიას არ მიაკუთვნებენ. ამჟამად მხოლოდ ერთი ასეთი პასპორტი დამზადდა, მომავალი წლისთვის კი ვარაუდობენ, რომ იგივე შესაძლებლობა ხელმისაწვდომი იქნება ადგილობრივი მოქალაქეების უფრო ფართო ჯგუფებისთვისაც.

LGBTQ უფლებების საკითხებში აშშ-ის დიპლომატიურმა წარმომადგენელმა ჯესიკა სტერნმა ამ სიახლეს ისტორიული ნაბიჯი უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს დროული გადაწყვეტილება იყო, რადგან ადამიანს სქესის მახასიათებლის უფრო ფართო სპექტრი აქვს, ვიდრე ამას ძველი პასპორტის ორი გრაფა ასახავდა.

დეპარტამენტში არ აცხადებენ, თუ ვინ მიიღო პირველი პასპორტი, მაგრამ მედიაში გამოითქვა ვარაუდები, რომ ეს შეიძლება დანა ზიმი იყოს, რომელიც 2015 წლიდან სასამართლოში იბრძოდა, რათა მისთვის ინდივიდუალური პასპორტი მიეცათ.

დანა ზიმი ბუნდოვანი ფიზიკური სექსუალური მახასიათებლებით დაიბადა, თუმცა ის როგორც ბიჭი, ისე გაზარდეს. მას ასევე რამდენიმე ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს, რათა მისი სხეული ბოლომდე "მამრობითი სქესის შესაფერისი" ყოფილიყო, მაგრამ ამაოდ.

ზიმმა პასპორტი ვერ მიიღო, რადგან შევსებულ განაცხადში მისი სქესი გაურკვეველი აღმოჩნდა. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად, პასპორტის მისაღებად საჭირო აპლიკაციის შევსებისას ზიმმა ორივე გენდერი მონიშნა, "ინტერსექსი" მიუწერა და მოითხოვა, რომ "X" გენდერის აღსანიშნად ცალკე გრაფა გამოეყოთ.

სახელმწიფო დეპარტამენტში ივნისში განაცხადეს, რომ პასპორტში გენდერის X კატეგორიას იმ ადამიანებისთვის დაამატებდნენ, რომლებიც თავს მამრობით და მდედრობით კატეგორიებს არ მიაკუთვნებენ. ამჟამად დეპარტამენტი უკვე საშუალებას აძლევს განმცხადებლებს, რომ გენდერი თავად აირჩიონ და ამისთვის მათ სამედიცინო სერტიფიკატის წარმოდგენა არ სჭირდებათ.

ასე რომ, აშშ უერთდება ავსტრალიას, ახალ ზელანდიას, ნეპალსა და კანადას, რომლებიც თავიანთ მოქალაქეებს საშუალებას აძლევენ, პასპორტებში მამრობითისა და მდედრობითის გარდა სხვა გენდერიც მიუთითონ.