საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, ჯამში 97,52 ჰექტარი არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები ერთ ამერიკულ დოლარად სს ნენსკრა ჰიდროს გადასცა. მთავრობამ შესაბამისი განკარგულება 2017 წლის 14 მარტს გამოსცა.

ამავე განკარგულებით, უძრავი ქონების საპრივატიზაციო პირობებია:

  1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის ვადაში საპრივატიზაციო თანხის გადახდა;
  2. ნენსკრა ჰესის აშენება და ექსპლუატაციაში მიღება.

ფოტო: მთავრობის