მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში საქართველოში სულ 234,2 მილიონი დოლარის მოცულობის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია (FDI) შემოვიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მონაცემზე 2,6%-ით ნაკლებია. ეს ნიშნავს იმას, რომ 2020 წლის მეორე კვარტალში, როდესაც ქვეყანაში უმძიმესი პანდემიური კრიზისი იდგა იმაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, ვიდრე მიმდინარე წლის შესაბამის პერიოდში.

საქსტატის მიერ გავრცელებულ რელიზში, ინვესტიციების კლების უმთავრეს მიზეზად სააქციო კაპიტალის შემცირება, რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში და სასესხო ვალდებულების დაფარვა სახელდება.

ფოტო: საქსტატი

მეორე კვარტალში FDI-ის 81,4% რეინვესტიცია იყო. რეინვესტიციაში კომპანიის მიერ მიღებული მოგების ინვესტიციაში ჩაბრუნება იგულისხმება.

ქვეყნებს შორის, საიდანაც საქართველოში ინვესტიციები შემოდის პირველ ადგილზეა გაერთიანებული სამეფო — 77,1 მილიონი დოლარით, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 32,9%-ს შეადგენს, მეორე ადგილზე იმყოფება ნიდერლანდები — 31,5 მილიონი დოლარით (13,5%), ხოლო მესამეზე ჩეხეთი — 30,8 მილიონი დოლარით (13,2%). გაერთიანებული სამეფოდან FDI-ს შედარებით მაღალი მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, იმით არის გამოწვეული, რომ ქვეყანაში მოქმედი რამდენიმე ქართული საფინანსო კომპანია (საქართველოს ბანკი, თიბისი ბანკი, "საქართველოს კაპიტალი") დიდ ბრიტანეთში, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე არიან წარმოდგენილნი, შესაბამისად, მათ მიერ საქართველოში ჩადებული თანხები უცხოურ ინვესტიციებად განიხილება.

აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის მეორე კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორში განხორციელდა და 82 მილიონ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 35%-ია. მეორე ადგილზე იმყოფება ენერგეტიკის სექტორი — 65,2 მილიონი დოლარით (27,8%), ხოლო მესამეზე — დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორი 46,5 მილიონი დოლარით (19,9%).

უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში FDI-ის მოცულობამ 366,4 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მონაცემზე 10,9%-ით ნაკლებია.

თუ გასული წლების ინვესტიციების მონაცემებს გადავხედადავთ, ვნახავთ, რომ 2017 წლის შემდეგ FDI-ის მოცულობა წლიურ ჭრილში მუდმივად კლებადია. ამ მხრივ გამორჩეული იყო 2020 წელი, როდესაც საქართველოში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა დრამატულად შემცირდა.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2005-2020 წლებში

წყარო: საქსტატი

2020 წელს ქვეყანაში სულ 572 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ეს მონაცემი 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 57,2%-ით არის შემცირებული. FDI-ს ამაზე დაბალი მაჩვენებელი ბოლოს 2005 წელს დაფიქსირდა, როდესაც ქვეყანაში 452,8 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა.