საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) 2021 წლის წინასაარჩევნო საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის უმრავლესობა საქართველოს მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორად აშშ-სა (60%) და ევროკავშირს (56%) მიიჩნევს. ამავე კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის უმრავლესობისთვის სხვა ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი საფრთხე საქართველოსთვის რუსეთია (79%).

ფოტო: IRI

ფოტო: IRI

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ. კვლევა მიმდინარეობდა 2021 წლის 15-30 ივნისის პერიოდში პირისპირ ინტერვიუს ფორმატით.

შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის მიცემის უფლებისა და ასაკის მქონე 1 500 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. კვლევა ჩატარდა ქვეყნის მასშტაბით ყველა სოფელსა და რაიონში, გარდა ოკუპირებული რეგიონებისა.

ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2,5 პროცენტს, გამოპასუხების მაჩვენებელი — 74 პროცენტია.