კვლევებისა და კონსულტაციის გლობალური კომპანია ACT-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, თბილისის მოსახლეობის 37% ემხრობა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციას, 53% კი წინააღმდეგია.

თბილისელების 10%-ს არ გააჩნია ამ საკითხთან დაკავშირებით მყარი მოსაზრება.

სხვა მსუბუქ ნარკოტიკულ საშუალებების დეკრიმინალიზაციას თბილისის მოსახლეობის მხოლოდ 29% ემხრობა.

კვლევა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2017 წლის იანვარში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4,9%-ს. კვლევისას გამოიყენებოდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდი.

ფოტო: ACT