საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ორ მრჩეველს, ალექსანდრე ვახტანგოვსა და მზია ზაუტაშვილს, არხის დირექტორმა ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელა. ამის შესახებ ვასილ მაღლაფერიძემ მედიაკონფერენციაზე განაცხადა.

მაღლაფერიძის თქმით, დირექტორის მრჩეველი/კონსულტანტები - ალექსანდრე ვახტანგოვი და მზია ზაუტაშვილი დირექტორის თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ "სახეზე არ უნახავს", ამიტომ ხელშეკრულების ვადის ამოწურვასთან ერთად მათთან თანამშრომლობა აღარ გაგრძელდა.

მაღლაფერიძის მრჩევლების ვინაობით On.ge დაახლოებით ერთი თვის წინ დაინტერესდა. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირმა, დირექტორის მრჩევლებისა და კონსულტატების ვინაობა არ გასცა, თუმცა მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან გაირკვა, რომ მაღლაფერიძეს 2017 წლის 6 თებერვლის მდგომარეობით, ერთი მრჩეველი და ორი კონსულტანტი ჰყავდა. მრჩეველი მიმდინარე წლის 10 იანვარს მიიღო, კონსულტანტები კი არხზე მის მისვლამდე, 2015 და 2016 წლებიდან, მუშაობენ.