როდესაც საქმე ფულის მართვას ეხება, საკუთარი თავი ყველას ფინანსისტი გვგონია. თუმცა, მას შემდეგ, რაც ამ სფეროს სიღრმეებში ჩავიხედავით, აღმოვაჩენთ, რომ აქ საკმაოდ ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, რასთან გამკლავებასაც კონკრეტული ცოდნა სჭირდება.

მოკლედ, იმისთვის, რომ საკუთარ თავს მოწოდებით ფინანსისტი უწოდო, ამ ტესტში არსებული კითხვების უმრავლესობას უნდა უპასუხო.

ტესტი: ხარ თუ არა მოწოდებით ფინანსისტი?

ტესტის დაწყება

1 / 10 თუ ფინანსისტობაზე გაქვს პრეტენზია, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ გაგიჭირდება: რა განსხვავებაა მარტივ და რთულ საპროცენტო განაკვეთებს შორის?

ali ashraf tuhin / Dribbble

2 / 10 მაღალი ინფლაციის დროს შენი ფულის მსყიდველობითი უნარი:

Anton Kakhidze / Dribbble

3 / 10 თუ ფინანსურ ტერმინებში ერკვევი, უნდა იცოდე რას უწოდებენ დისკონტირებას:

Aron Vellekoop / Dribbble

4 / 10 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ჩვეულებრივ საპროცენტო განაკვეთთან შედარებით:

Dmytro Novitskyi / Dribbble

5 / 10 რა არის კომპანიის საბრუნავი კაპიტალი?

Matt Chalwell / Dribbble

6 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეიძლება ჩაითვალოს კომპანიის მიმდინარე ვალდებულებად?

Oleg Zodchiy /Dribbble

7 / 10 ჩამოთვლილთაგან, რომელია კომპანიისთვის ყველაზე მეტად ლიკვიდური აქტივი?

Serj Marco / Dribbble

8 / 10 რატომ ანიჭებენ უპირატესობას კომპანიების დამფუძნებლები კერძო აუდიტების დაქირავებას?

Shakuro Graphics / Dribbble

9 / 10 აუდიტორის ძირითადი მიზანია:

Siddhita Upare / Dribbble

10 / 10 და ბოლოს, ამოხსენი ეს მარტივი ამოცანა:

ვთქვათ, კომპანია აწარმოებს ბურგერებს და მისი ფიქსირებული ხარჯია (კომუნალურები, იჯარა და სხვ.) 500 ლარი. თუ კომპანიას ერთი ბურგერის წარმოება უჯდება 5 ლარი, რომელსაც 15 ლარად ყიდის, რამდენი ბურგერი უნდა აწარმოოს მან, რომ ნულოვანი მოგება მიიღოს?

Suat / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...