2021 წლის პირველ კვარტალში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველოში სამსახურის გარეშე დარჩენილთა რაოდენობა 34,5 ათასით, 317,5 ათას ადამიანამდე გაიზარდა და უმუშევრობის დონემ 21,9% შეადგინა. როგორც საქსტატის მიერ გავრცელებული ანგარიშიდან ირკვევა, ეს მონაცემი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კვარტალური უმუშევრობის მაქსიმალური მაჩვენებელია.

ფოტო: საქსტატი

საქსტატის ინფორმაციით, 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 3 მილიონამდე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანი ცხოვრობდა, რომელთაგან 48%, ანუ 1,45 მილიონი ეკონომიკურად აქტიური იყო. აქ იგულისხმებიან ის პირები, რომლებიც სამსახურს ეძებენ და მუშაობის დაწყებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ. მათი რიცხვი ბოლო ერთი წლის ჭრილში 6%-ით არის შემცირებული. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში დასაქმების დონემ 3,4 პროცენტული პუნქტით, 37,7 პროცენტამდე იკლო.

როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 108 ათასი ადამიანით შემცირდა და 782,8 ათასს გაუტოლდა, ხოლო თვითდასაქმებულთა მაჩვენებელმა 25 ათასით, 345,7 ათასამდე იკლო. დასაქმებულებს შორის დაქირავებულთა წილი 69,4%, ხოლო თვითდასაქმებულთა წილი 30,6%-ია.

აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის დონე ქალაქებში 23,6%, ხოლო სოფლებში 19,3%-ია, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ სოფლად თვითდასაქმებულთა მაჩვენებელი მაღალია.

რაც შეეხება დასაქმების მაჩვენებელს გენდერულ ჭრილში, უმუშევრობის დონე კაცებში 24,1%, ხოლო ქალებში 19%-ია, რაც რამდენიმე ფაქტორით არის გამოწვეული. საქსტატის მიხედვით, უმუშევრად მიიჩნევა ის, ვინც აქტიურად ეძებს სამსახურს და მზად არის დაიწყოს მუშაობა — სამუშაოს მაძიებლები ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობად ითვლებიან. ხაზგასასმელია, რომ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანი კაცებს შორია 60%, ხოლო ქალებში 38,2%-ია. იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო ბაზარზე ქალების აქტიურობის დონე დაბალია, ნაკლებია უმუშევრობის პროცენტული წილიც. ამასთან, შრომის ბაზარზე ქალების ნაკლები აქტიურობა პირდაპირ ბმაშია ქალთა უფლებებთან, რადგან ქალებს სამსახურის ძიებისას ბევრი წინააღმდეგობის გავლა უწევთ. ასევე, განსხვავდება მათი ანაზღაურება. გარდა ამისა, საოჯახო საქმეებში მეტწილად ქალები არიან ჩართულები, რაც სამსახურის ძიებისას კიდევ ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია.

შეგახსენებთ, რომ 2020 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 0,9 პროცენტული პუნქტით, 18,5%-მდე გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ 2019 წლიდან 2020 წლამდე უმუშევართა რაოდენობამ 5 ათასით, 281,9 ათასამდე მოიმატა.