არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, რომ შოთა რუსთაველის ეპიკური პოემა ვეფხისტყაოსანი ლიტერატურული და ფილოსოფიური თვალსაზრისით გენიალური ნაწარმოებია. თუმცა, მას კიდევ ერთი რამ ხდის განსაკუთრებულს — ეს პერსონაჟების მრავალფეროვნებაა. თითოეული მათგანის უნიკალური ხასიათი და უნარები იმდენად ოსტატურადაა დახატული, რომ საუკუნეებია, უსასრულო ფიქრისა და მსჯელობის საშუალებას გვაძლევს.

15 მაისი შოთა რუსთაველის დღეა. ჩვენ კი გადავწყვიტეთ, ამ სახლისო ტესტით დაგხმარებოდით, გაგეგოთ, ვეფხისტყაოსნის რომელ პერსონაჟს ჰგავხართ ყველაზე მეტად.

პირველ რიგში გვითხარი, როგორ იქცევი კრიტიკულ სიტუაციებში?

Pawel Granatowski / Dribbble

გიყვარს თუ არა ნადირობა?

რამდენად მარტივად გიყვარდება?

jamie oliver aspinall / Dribbble

რას აჩუქებდი დიდი ხნის უნახავ მეგობარს ქორწილზე?

ანა ზოიძე / Artinfo

რამდენად გწამს დისტანციური ურთიერთობების?

Sam Stoney / Dribbble

სად ისურვებდი ცხოვრებას?

Yegor Meteor / Dribbble

ამოირჩიე ეპითეტი, რომელიც ყველაზე უფრო შეგეფერება:

Ben Boothman / Dribbble

და ბოლოს, რას დაწერდი საკუთარ ანდერძში?

Lin Zagorski Latimer