მოზარდობის პერიოდი მრავალ სირთულესთანაა დაკავშირებული. ეს არის ასაკი, როცა ადამიანი მრავალ ფსიქოლოგიურ თუ ფიზიოლოგიურ ცვლილებას განიცდის. ამ პროცესში კი მშობლების მხარდაჭერა და თანაბარი ზრუნვა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. მიუხედავად ამისა, კვლევები ადასტურებს, რომ შვილებზე ყოველდღიური ზრუნვა, უმეტესად, მხოლოდ დედების ძირითად მოვალეობად რჩება.

შეამოწმე, რამდენად ბევრი იცი მოზარდობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მამის როლზე შვილის სრულფასოვანი განვითარების პროცესში.

ტესტი: რა იცი მამებისა და მოზარდი შვილების ურთიერთობაზე

ტესტის დაწყება

1 / 10 პირველ რიგში, იცი თუ არა, რა პერიოდს ეწოდება მოზარდობის ასაკი?

giphy

2 / 10 ჩამოთვლილთაგან, მოზარდის რომელი ქცევაა საყურადღებო?

dribbble.com

3 / 10 რა უნდა იცოდეს მშობელმა მენსტრუაციის შესახებ?

Berkah Studio / Dribbble

4 / 10 უნდა მიაწოდოს თუ არა მამამ მოზარდ შვილს ასაკისთვის შესაფერისი ინფორმაცია გარდატეხის ასაკში სხეულში მიმდინარე ცვლილებებზე, ცხოვრების ჯანსაღ წესსა და ჯანმრთელობაზე?

Mia Ditmanson / Dribbble

5 / 10 რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება, თუ მოზარდი სოციალურ ქსელებს ხშირად იყენებს?

Ana Miminoshvili / Dribbble

6 / 10 რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, თუ მისი შვილი სკოლაში ბულინგის მსხვერპლია?

Taylor Ackerman / Dribbble

7 / 10 შენი აზრით, საქართველოში მამები გოგოების აღზრდისას უფრო მეტად იღებენ პასუხისმგებლობას თუ ბიჭების?

Fateme / Dribbble

8 / 10 კვლავ მამების ჩართულობაზე გკითხავთ: შენი აზრით, გამოკითხული მოზადების რა ნაწილს ეხმარებოდა მამა საშინაო დავალების მომზადებაში?

dribbble.com

9 / 10 როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი, როდესაც მის მოზარდ შვილს პირად ცხოვრებაში რთული პერიოდი აქვს?

Cécile L. Parker / Dribbble

10 / 10 და ბოლოს, როგორ ფიქრობ, რამდენად ეხმარება მამის მხარდაჭერა მოზარდს პრობლემებთან გამკლავებაში?

Uran / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისთან თანამშრომლობით, პროგრამის "ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსი წარმოადგენს რედაქციის პასუხისმგებლობას და შესაძლოა, არ ასახავდეს UNFPA-ს და ევროკავშირის პოზიციას