სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ცნობით, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხმების პარალელური დათვლის (PVT) პირველადი, შიდა აუდიტი განახორციელა. მათი ინფორმაციით, შედეგებმა PVT მეთოდოლოგიის სიზუსტე და დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სანდოობა დაადასტურა. თუმცა გამოვლინდა ხარვეზი საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების გამოსათვლელ ფორმულაში.

"კერძოდ, საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებულ ხმებთან ერთად, დათვლილ იქნა ბათილი ბიულეტენებიც, რისი გასწორების შედეგადაც საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების პროცენტული რაოდენობა უმნიშვნელოდ შეიცვალა. აღნიშნული სხვაობა გავლენას არ ახდენს არცერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობაზე", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.

შიდა აუდიტი PVT-ის სტანდარტული პროცედურაა და ოთხ ეტაპს მოიცავს:

  • დამკვირვებლების მიერ გამოგზავნილი მონაცემების აუდიტი;
  • საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილი შესწორების ოქმების გადამოწმება
  • ცდომილების ხარისხის გამოთვლის სისწორის აუდიტი;
  • არჩევნების დღის პროცესთან დაკავშირებული მონაცემების გადამოწმება.

ISFED-ის განცხადებით, მიმდინარეობს ხარვეზის გამომწევევი მიზეზების მოკვლევა, რომელშიც ასევე ორგანიზაციის გამგეობაა ჩართული.

"ამასთანავე, შეგახსენებთ, რომ სამართლიანი არჩევნები ახორციელებდა კომპლექსურ დაკვირვებას მთელ საარჩევნო პროცესზე. მონიტორინგის შედეგად ორგანიზაცია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მიიჩნევს ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე დაბალი სტანდარტით ჩატარებულ არჩევნებად, რაც, მათ შორის, გამოიხატა საარჩევნო უბნების ოქმების 8%-ში აღმოჩენილ დისბალანსში", — ნათქვამია განცხადებაში.

ფოტო: ISFED

როგორც მმართველმა პარტიამ დაადასტურა, მათი წარმომადგენლები 2-3 კვირის წინ ISFED-ის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ქართულ ოცნებაში აცხადებდნენ, რომ შეხვედრა ISFED-ის მიერ ჩატარებული პარალელური ხმის დათვლის შედეგებს ეხებოდა.