შვილის ყოლა საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებაა, რისთვისაც მრავალი დეტალის ცოდნა და ცხოვრების წესის ცვლილებაა საჭირო.

ორსულობას თან სხვადასხვა გამოწვევა და შესაძლებლობა ახლავს და ამ პროცესში კაცის ჩართულობა ძალზე მნიშვნელოვანია. ბავშვის ჯანსაღ განვითარებაზე ზრუნვა და მშობლობის გამოცდილება ჯერ კიდევ ორსულობის პერიოდიდან იწყება – მშობლების თანაბარი ზრუნვა ნაყოფის უსაფრთხოებას და სრულფასოვან ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. მამობის გამოცდილება კი ნამდვილი თავგადასავალი და შესაძლებლობაა.

შეავსე ტესტი და გაიგე, რამდენად ბევრი იცი ორსულობის პერიოდზე და მზად ხარ თუ არა მშობლობისთვის?

ტესტი: რამდენად ხარ მზად მშობლობისთვის?

ტესტის დაწყება

1 / 9 რამდენი ტრიმესტრისგან შედგება ორსულობა?

Vivi Garleone / Dribbble

2 / 9 როდის ახელს ჩანასახი თვალს?

Maria Carlos Cardeiro / Dribbble

3 / 9 ნაყოფის პირველი მოძრაობა როდის შეინიშნება?

Andre' The Doodlemachine / Dribbble

4 / 9 ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ არის რეკომენდებული ორსულობისას?

Jonny Mowat / Dribbble

5 / 9 რა ვადაზეა რეკომენდებული ნაყოფის სქესის დადგენა?

Visual Mood / Dribbble

6 / 9 ნაყოფის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა უფრო რომელი მშობელის მოვალეობაა?

7 / 9 ნაყოფი ორსულობის რომელ კვირაში არის ქოქოსის ზომის?

Rosie Sanders / Pinterest

8 / 9 იცით თუ არა, საქართველოში მამების რა ნაწილი ესწრება მშობიარობას?

Anton Fritsler (kit8) / Dribbble

9 / 9 რა გზით შეუძლია კაცს, ნაყოფის სრულფასოვან განვითარებაზე იზრუნოს?

Kit8 / Dribbble

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისთან თანამშრომლობით, პროგრამის "ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსი წარმოადგენს რედაქციის პასუხისმგებლობას და შესაძლოა, არ ასახავდეს UNFPA-ს და ევროკავშირის პოზიციას.