საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, მარნეულის #13.22.71 უბანზე სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესა და საარჩევნო კომისიის წევრს შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ორგანიზაციის განცხადებით, თავმჯდომარემ კომისიის წევრს გადაღების უფლება შეუზღუდა და ხელი ჰკრა, როდესაც ის წილისყრის პროცედურის მობილური ტელეფონიდან გადაღებას ცდილობდა.

TI საუბრობს სხვა დარღვევებზეც. ორგანიზაციის ინფორმაციით, 07:00-დან 08:00-მდე უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესში გამოვლინდა რამდენიმე დარღვევა, რომელიც კომისიის თავმჯდომარესა თუ წევრებს უკავშირდება. მათ შორის, ნინოწმინდის #18.41.28 უბანზე კომისიის მდივანი არ ავსებდა სადემონსტრაციო ოქმს და არ შეჰქონდა სადემონსტაციო ოქმში ამომრჩევლების ერთიან სიაში ამომრჩევლების რაოდენობა. კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ამ მონაცემებს სადემონსტრაციო ოქმში დღის ბოლოს შეიტანდა. მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებელმა მიუთითა საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ამის შესახებ, თუმცა მან რეაგირება არ მოახდინა. დამკვირვებელმა შენიშვნა დააფიქსირა ჩანაწერთა წიგნში. ხოლო ახალციხის #12.21.14, მარნეულის #13.22.85, დმანისის #14.24.46, ვაკის #02.02.31 უბნებზე კომისიის წევრების ფუნქციების გასანაწილებლად საჭირო წილისყრა საერთოდ არ ჩატარდა, ან ჩატარდა, მაგრამ წესების დარღვევით.

გარდა ამისა, TI მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებლებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ყვარლის #10.16.12 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველმა ერთ საარჩევნო ბიულეტენზე არჩევანი საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანდასწრებით დააფიქსირა ისე, რომ ის ფარული კენჭისყრის კაბინაში არ შესულა.

"მრავალეროვანი საქართველოს დამკვირვებლის შენიშვნის შემდეგ ამომრჩეველი ფარული კენჭისყრის კაბინაში შევიდა და მეორე ბიულეტენზე არჩევანი კაბინაში გააკეთა", — აღნიშნავენ ორგანიზაციაში.