კომუნიკაციების კომისიამ ევროპული საქართველოს საჩივარი იმედის წინააღმდეგ დააკმაყოფილა და ტელეკომპანიას სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა. საქმე ეხება ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილ ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას, რომელიც იმედმა ეთერში არ განათავსა.

ვიდეორგოლის ეთერში განუთავსებლობის მიზეზად ტელეიმედმა ორი ფაქტორი დაასახელა:

  • რეკლამის წარდგენისას არ იყო დაცული მხარეებს შორის წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობები. კერძოდ, ვიდეორგოლს არ ახლდა წერილი და მედიაგეგმა;
  • ვიდეოში ნაჩვენებია უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი, რაც არღვევს საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, რომლის თანახმადაც, საარჩევნო აგიტაციის გაწევისა და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს.

კომუნიკაციების კომისიამ მხარეთა პოზიციები მოისმინა და მიიჩნია, რომ პირველ შემთხვევაში ტელეკომპანია იმედმა ვერ დაასაბუთა შესაბამისი მტკიცებულებებით ის ფაქტობრივი გარემოებები, რომელსაც ვიდეორგოლის განუთავსებლობის მიზეზად უთითებდა. ხოლო, რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობას წინასაარჩევნო რეკლამაში, კომისიამ მიიჩნია, რომ წარმოდგენილ ვიდეორგოლში მიხეილ სააკაშვილის სურათის გამოყენება არ შეიძლება განიმარტოს როგორც მისი მონაწილეობა წინასაარჩევნო აგიტაციაში, ვინაიდან, აგიტაციის გაწევა და მასში მონაწილეობა წარმოადგენს ნებელობით აქტს, რომელიც გულისხმობს პირის მიერ გარკვეული ქმედების განხორციელებას.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებოთ, 13 ოქტომბერს ევროპული საქართველოს ახალგაზრდულმა ორგანზიაციამ ტელეკომპანია იმედის წინ საპროტესტო აქცია გამართა.

ევროპული საქართველოს ახალგაზრდა სპიკერის, თათია ვახტანგაძის თქმით, ტელეკომპანია იმედმა დაარღვია კანონი, რომელიც ავალდებულებს, რომ გაუშვან პოლიტიკური რეკლამა მათ ეთერში. აქციის მონაწილეებმა, დემონსტრაციულად, ტელეკომპანიის წინ გააშუქეს კლიპი.