ფორმულას დაკვეთით ჩატარებული Edison Research-ის კვლევის მიხედვით, ნატოსა და ევროკავშირს მოსახლეობის 92% ენდობა.

ფოტო: Edison Research / ფორმულა

კვლევის მიხედვით, ყველაზე მაღალი სანდოობით ქვეყნებს შორის უკრაინა სარგებლობს და მას მოსახლეობის 93% ენდობა. საპირისპიროდ, ნდობის დაბალი მაჩვენებელი აქვს რუსეთს, მას მოსახლეობის 28% ენდობა.

უკრაინის შემდეგ სიაში შემდეგ არის ამერიკის შეერთებული შტატები 92%-ით, დიდი ბრიტანეთი — 90%-ით, ისრაელი — 85%-ით, თურქეთი — 74%-ით.

ფოტო: Edison Research / ფორმულა

მოსახლეობის 73% ენდობა აზერბაიჯანს, 68% — სომხეთს, 56% — ირანს.

ფოტო: Edison Research / ფორმულა

კვლევა Edison Research-მა 23 ივნისიდან 13 ივლისის ჩათვლით ჩაატარა. კვლევისთვის პირისპირი გამოკითხვის გზით, ხმის უფლების მქონე 2101 ადამიანი გამოკითხეს. კვლევის შესაძლო ცდომილების ფარგლებია 2.1%-ია.