ნინო პაატაშვილი თელავიდან ორგანიზაცია საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციას მართავს, რომლის მთავარი მიზანია, რეგიონში სამედიცინო-სარეაბილიტაციო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ნინო და მისი ორგანიზაცია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და მერიასთან ერთად მუნიციპალიტეტში აქტიურადაა ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ორგანიზაციამ მოახერხა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან წარმატებული თანამშრომლობის საფუძველზე რეგიონში ისეთი მნიშვნელოვანი მომსახურება შეექმნა, როგორიც ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაა.

"აქამდე მსგავსი სერვისი კახეთში არ არსებობდა, მშობლებს კი უწევდათ თბილისში გადაეყვანათ საკუთარი შვილები სერვისის მისაღებად, რაც დიდ დროსთან და თანხებთან არის დაკავშირებული" — აცხადებს ნინო პაატაშვილი.

ნინოს საქმიანობის შესახებ დამატებით ინფორმაციას ამ ვიდეოს საშუალებით გაიგებთ:

პროექტი პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ European Union in Georgia და მას ახორციელებს ASB საქართველო, პარტნიორ ორგანიზაციებთან CHCA და Kakheti Regional Development Foundation (KRDF) ერთად.

#მომავალიშენზეა