მსოფლიოში პანდემიის გამო შექმნილმა მდგომარეობამ დიდი გავლენა იქონია განათლების სექტორზე. სულ უფრო მეტი სკოლა და უნივერსიტეტი გადადის მუშაობისა და სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე. ამასთან ერთად, არსებობს უნივერსიტეტები, რომლებსაც დისტანციური სწავლებისა და online საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ოპერირების დიდი გამოცდილება აქვთ.

ერთ-ერთი ასეთი უნივერსიტეტია შვეიცარული EU Business School, რომელიც ონლაინ პროგრამების ფართო არჩევანს გთავაზობთ ბიზნესის კუთხით, როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის საფეხურზე. პროგრამები მოიცავენ ბაკალავრის ან მაგისტრის დიპლომის გაცემას. უნივერსიტეტის მიზანია სტუდენტებს შესთავაზოს ხარისხიანი ალტერნატივა იმისათვის, რომ მათ არ მოუწიოთ უარის თქმა განათლების მიღებაზე. აპლიკანტებს შეუძლიათ დისტანციურ რეჟიმში სწავლა როგორც დროებით, სანამ ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს არ დაუბრუნდებიან და ვერ შეძლებენ უნივერსიტეტის 4 კამპუსიდან ერთ-ერთში სწავლას, ასევე, მთელი პროგრამის ხანგრძლივობით.

დისტანციური პროგრამების შესახებ დამატებით ინფორმაციის მისაღებად, შეგიძლიათ ეწვიოთ EU Business School-ის ვებ-გვერდს და გაიაროთ რეგისტრაცია. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ ამერიკულ-ქართულ განათლების ცენტრ LEAF-ს, სადაც სააპლიკაციო პროცესში დისტანციურად და სრულიად უფასოდ დაგეხმარებიან.

შემოთავაზებული კურსების მიმოხილვა იხილეთ ქვემოთ.

ბაკალავრიატი:

ბაკალავრიატის საფეხურზე, უნივერსიტეტს აქვს ბიზნეს ადმინისტრირების ონლაინ საბაკალავრო პროგრამა და ე.წ. Executive Bachelor in Business Administration.

Ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (BBA - Bachelor of Business Administration) 3-წლიანია. Პროგრამაზე მიღება წელიწადში ოთხჯერ ხდება და დაწყების ეტაპებია ოქტომბერში, თებერვალში, ივნისსა და აგვისტოში.

EBBA - Executive Bachelor in Business Administration - აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც არ აქვს ბაკალავრის დიპლომი, თუმცა აქვს მინიმუმ 5-წლიანი სამუშაო გამოცდილება საშუალო და მაღალ მენეჯერულ პოზიციებზე. კურსი ერთწლიანია. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კურსის სტუდენტებს პრაქტიკული გამოცდილება საკმაოდ აქვთ, კურსის ძირითადი ნაწილი მოიცავს თეორიული ცოდნის გაღრმავებასა და საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისაკენ მიმართულ კურსებს. ამ კურსის დასრულების შემდგომ, სტუდენტებს აქვთ საშუალება, გაიარონ მაგისტრატურა EU Business School-ში.

სწავლის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებული მიიღებს ბაკალავრის დიპლომს EU Business School-ისგან, რომელიც საერთაშორისოდ აკრედიტებულია ACBSP-ის, IACBE-ის და IQA-ის მიერ და სერტიფიცირებულია eduQua-ს მიერ.

BBA პროგრამის შემთხვევაში, ასევე, სახელმწიფო აღიარების მქონე ბაკალავრის დიპლომს ესპანური უნივერსიტეტის - Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)-სგან (título propio).

მაგისტრატურა:

 • Master in Management
 • Master in Marketing
 • Master in Innovation & Entrepreneurship
 • Master in Fashion & Luxury Business

აღნიშნული ოთხივე სამაგისტრო პროგრამა ერთწლიანია, რაც სამ სემესტრს მოიცავს. ეს სამაგისტრო პროგრამები წელიწადში სამჯერ იწყება: ოქტომბერში, იანვარსა და მარტში.

 • MBA in International Business
 • MBA in Communication & Public Relations
 • MBA in International Marketing
 • MBA in Global Banking & Finance
 • MBA in Entrepreneurship
 • MBA in Digital Business
 • MBA in Human Resources Management
 • MBA in Blockchain Management
 • Master of Business Administration (MBA)
 • MSc in International Management

აღნიშნული MBA პროგრამები ერთწლიანია, რაც სამ სემესტრს მოიცავს. აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამებიც წელიწადში სამჯერ იწყება: ოქტომბერში, იანვარსა და მარტში.

MBA პროგრამებზე სწავლის დროს, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ, აირჩიონ მეორე კვალიფიკაცია, მეორე სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული ხარისხი ლონდონის University of Roehampton-ის მიერ. აღსანიშნავია, რომ ის სტუდენტები, რომლებსაც 2 წელზე ნაკლები პროფესიული გამოცდილება ექნებათ, მიიღებენ MSc in International Management ხარისხს მაშინ, როცა 2 წელზე მეტი გამოცდილების მქონე სტუდენტები მიიღებენ MBA-ს. ორივე ხარისხის მისაღებად სტუდენტებს მოეთხოვებათ, EU MBA საკურსო ნამუშევართან ერთად, დაასრულონ EU business competency simulation და დაწერონ University of Roehampton-ის დისერტაცია.

სწავლის დასრულების შემდგომ კურსდამთავრებული მიიღებს მაგისტრის დიპლომს EU Business School-ისგან, რომელიც საერთაშორისოდ აკრედიტებულია ACBSP-ის, IACBE-ის და IQA-ის მიერ და სერტიფიცირებულია eduQua-ს მიერ.

ასევე, სახელმწიფო აღიარების მქონე მაგისტრის დიპლომს ესპანური უნივერსიტეტის - Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)-სგან (título propio).