უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი ზაზა თავაძეს სამართლის მიმართულებით მაგისტრატურაში არ უსწავლია. მისი განათლება დღეს ეჭვქვეშ პარლამენტში მოსმენის დროს დეპუტატმა ირაკლი აბესაძემ დააყენა.

ზაზა თავაძის დოკუმენტების მიხედვით, მან ოთხი წელი ისწავლა სამართალზე შემდეგ კი მაგისტრატურა საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით გააგრძელა. მან აღნიშნა, რომ ის სამართლის განხრით დოქტორანტურაში სწავლობს.

"თქვენ ჩაირიცხეთ დოქტორანტურაში იმიტომ, რომ მაგისტრის ხარისხი გქონდათ საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით და ამის შესაძლებლობას უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი იძლევა... მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სანამ პირს დოქტორის ხარისხი არ მიენიჭება ის არის სამართლის მაგისტრი", — თქვა ირაკლი აბესაძემ.

დეპუტატის თქმით, დღეს ზაზა თავაძე მინიმალურ და ფორმალურ საკვალიფიკაციო მონაცმებესაც ვერ აკმაყოფილებს. ირაკლი აბესაძემ უვადო მოსამართლეობის კანდიდატს ის საგნებიც გაახსენა, რომლებსაც მაგისტრატურაზე სწავლობდა და უთხრა, რომ როცა დოქტორის ხარისხს მიიღებდა კონკურსში მონაწილეობა შემდეგ მიეღო:

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
 • საერთაშორისო ბიზნესი;
 • ეკონომიკური უსაფრთხოება;
 • საერთაშორისო კონკურენცია;
 • ელექტრონული ბიზნესი;
 • საერთაშორისო ეკონომიკა;
 • ეკონომიკური და ფინანსური გლობალიზაცია;
 • ინსტიტუციური ეკონომიკა;
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი;
 • ეკონომიკის პოზიციონირება სოფლის მეურნეობაში;
 • საერთაშორისო კონკურენტული უპირატესობის მართვა;
 • ბიზნესის შეფასება და საწარმოო ღირებულებების მართვა;
 • პროფესიული პრაქტიკა;
 • საკვალიფიკაციო გამოცდა და მაგისტრის ნაშრომი.

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის განათლების ხარისხი ეჭვქვეშ დააყენა სახალხო დამცველმაც. მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით, 3 კანდიდატის, მათ შორის ზაზა თავაძის, შალვა თადუმაძის და მირანდა ერემაძის უმაღლესი იურიდიული განათლების არანაკლებ მაგისტრის ხარისხით ქონა სათანადოდ არ არის დადასტურებული ან კითხვებს აჩენს. ომბუდსმენის ანგარიშის მიხედვით, ზაზა თავაძის მიერ მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლება ვერ აკმაყოფილებს საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნას.