ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაადგინა, რომ ქალაქის მერიამ ახალი მეჩეთის აშენებაზე უარის თქმით დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება მიიღო. სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, საქმეზე სარეზოლუციო ნაწილი დღეს, 30 სექტემბერს გამოქვეყნდა.

"ბათილად იქნას ცნობილი სპეციალურ შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ ქალაქ ბათუმის მერიის 2017 წლის 4 მაისის ბრძანება და მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების შესახებ ქალაქ ბათუმის მერის უარის თქმის შესახებ 2017 წლის 5 მაისის ბრძანება", — განმარტა სასამართლომ და ბათუმის მერიას საკითხის შესწავლა და ახალი სამართლებრივი დოკუმენტის გამოცემა დაავალა.

ბათუმში მეჩეთის აშენებას მუსლიმი თემი წლებია ითხოვს, თუმცა ამ დისკრიმინაციული გადაწყვეტილების გამო მორწმუნეთა ნაწილს ლოცვა ღია ცის ქვეშ უწევს.