ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის თანახმად, ბოლო რვა წლის განმავლობაში პარლამენტს ყველაზე ცუდი შეფასება აქვს.

ამავე კვლევის მიხედვით, თუ 2012 წელს პარლამენტის საქმიანობას ცუდად მოსახლეობის მხოლოდ 14 პროცენტი აფასებდა, ამ წლის ივლისის გამოკითხვაში ეს რიცხვი 42 პროცენტამდე გაიზარდა.

გამოკითხვის თანახმად, პარლამენტის საქმიანობას კარგად მოსახლეობის მხოლოდ 8 პროცენტი აფასებს, საშუალოდ — 39 პროცენტი, ხოლო კითხვაზე არ პასუხობს 10 პროცენტი.

ფოტო: სალომე ჩიკვილაძე / On.ge

კვლევა 2019 წლის 13-29 ივლისის პერიოდში ჩატარდა. გამოიკითხა საქართველოს მასშტაბით 2 131 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1,7%.