კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მეოთხე შუალედურ ანგარიშს აქვეყნებს. არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების წესის დარღვევით გამოქვეყნების გამო, უწყებამ 12 ტელეკომპანიას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი უკვე შეუდგინა და შემდგომი რეაგირებისთვის შესაბამის საქალაქო (რაიონულ) სასამართლოს გადაუგზავნა.

აღნიშნულ ტელეკომპანიების პირველ სამეულში რუსთავი 2, ტაბულა და იმედი მოხვდნენ. უწყების თქმით, საუბარია, რუსთავი 2-ის დაკვეთით GFK-სა და იმედის დაკვეთით GMP-ის კვლევის შედეგების გამოქვეყნებაზე.

კომისია ამბობს, რომ არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გამოქვეყნების დროს, კანონის თანახმად, კვლევასთან დაკავშირებით ასევე სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოქვეყნებაც იყო საჭირო, რაც რიგ შემთხვევაში ტელეკომპანიებს არ გაუკეთებიათ.

უწყება ამბობს, რომ აღნიშნული დარღვევა მაუწყებლებს წინა მონიტორინგის პერიოდშიც ჰქონდათ, კომისიამ გამაფრთხილებელი განცხადება გაავრცელა, თუმცა ტელემეაუწყებელთა უმრავლესობამ კვლევის შედეგები კვლავ წესის დარღვევით გამოაქვეყნა:

"კანონით დადგენილ ვადებში არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება სავალდებულო ინფორმაციის გარეშე ან გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული სხვა წესების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 500 ლარის ოდენობით".

კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში 9 სექტემბრიდან 22 სექტმბრამდე პერიოდს მოიცავს. ანგარიშში საუბარია ტელე-რადიო კომპანიებისა და სხვა მედიასაშუალებების მიერ დაშვებულ დარღვევებზე.