2013-2017 წლებში სასამართლო გადაწყვეტილებების კანონიერ ძალაში შესვლის შედეგად საჯარო დაწესებულებებს ჯამში მილიონ 600 ათას ლარზე მეტი დაეკისრა. ამის შესახებ IDFI-ს ანგარიშშია აღნიშნული, რომელიც ამ წლებში საჯარო დაწესებულებების წინააღმდეგ დასრულებულ სასამართლო დავებსა და დაკისრებულ ფინანსურ პასუხისმგებლობას ეხება.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ცნობით, კვლევის ფარგლებში განხილული 89 საჯარო დაწესებულების წინააღმდეგ 2013-2017 წლებში კანონიერ ძალაში ჯამში 1 543 გადაწყვეტილება შევიდა.

IDFI-ს ანგარიშის მიხედვით, პასუხისმგებლობის სახით ყველაზე დიდი რაოდენობის თანხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციას დაეკისრა — ჯამში 188 ათას ლარზე მეტი.

ანგარიშის თანახმად, სამინისტროების შემთხვევაში 2013-2017 წლებში ყველაზე დიდი რაოდენობის თანხა დაეკისრა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს — 135 ათას ლარზე მეტი.

2013-2017 წლებში საჯარო დაწესებულებებზე დაკისრებული პასუხისმგებლობის საშუალო მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შემთხვევაში — 57 ათას ლარზე მეტი.

სამინისტროებს შორის 2013-2017 წლებში დაკისრებული პასუხისმგებლობის საშუალო მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემთხვევაში — შვიდი ათას ლარზე მეტი

ანგარიშის მიხედვით, 2013-2017 წლებში საჯარო დაწესებულებებმა პასუხისმგებელი პირებისაგან რეგრესის წესით ანაზღაურება ჯამში სულ რვა შემთხვევაში მოითხოვეს.

ანგარიშის თანახმად, მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილებების მიხედვით, თანამშრომლების სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლების გამო ყველაზე დიდი რაოდენობის თანხა სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს დაეკისრა.