გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, სოფო გორგოძის თქმით, ცხელ ხაზზე 500-ზე მეტი პრაქტიკოსი პენსიონერის ზარი შევიდა. ისინი უარს ამბობენ კომპეტენციის დამადასტურებელ გამოცდებში მონაწილეობაზე და სკოლიდან წასვლის სანაცვლოდ 2 წლის კომპენსაციას მოითხოვენ.

სოფო გორგოძემ განმარტა, რომ რეგისტრაციის გავლის მიუხედავად, საპენსიო ასაკის მასწავლებლებს აქვთ არჩევანი.

"გამოცდაზე დარეგისტრირება არის ნებაყოფლობითი, მათ შეუძლიათ ჯილდო მოითხოვონ 2 წლის ხელფასის ოდენობით, მათი ღვაწლისა და დამსახურების გამო, ან გავიდნენ გამოცდაზე და დაადასტურონ მინიმალური კომპეტენცია. მათ ასევე შეუძლიათ ჯილდოს მოთხოვნა გამოცდაზე გასვლის და შედეგების გაგების შემდეგ", — განაცხადა სოფო გორგოძემ.

მისი თქმით, მარტივი სატელეფონო ზარის საშუალებით გამოცდების ეროვნული ცენტრი ვერ ახერხებს რეგისტრაციის გაუქმებას.

"თხოვთ მათ, რომ თუ უნდათ რეგისტრაციის გაუქმება, ვებგვერდზე დევს მარტივი განაცხადის ფორმა, შეავსონ და მიაწოდონ რესურსცენტრს, საიდანაც ფორმას ჩვენ მივიღებთ და გავაუქმებთ რეგისტრაციას", — განაცხადა გორგოძემ.

გორგოძის თქმით, ჯილდოს რეგისტრაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში არ ხდება.

"ამის შესახებ სკოლას და რესურცენტრს უნდა მიმართონ და ცალკე რეგისტრაცია გაიარონ. რეგისტრაციის გაუქმება ასობით მასწავლებელმა ითხოვა", — განაცხადა გორგოძემ.

შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ხვალ, 18:00 საათამდე რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში, მასწავლებლობის მსურველებს გამოცდის საფასური, 50 ლარი უკან დაუბრუნდებათ. ამასთან, ცენტრის ინფორმაციით, პრაქტიკოსი მასწავლებლებისთვის გამოცდა უფასოა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ კომპეტენციის დასადასტურებლად პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველების რეგისტრაცია გამოაცხადა.

სამინისტროს შეთავაზებით, იმ საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს პედაგოგებს, რომლებსაც არ აქვთ სურვილი მინიმალური კომპეტენცია დაადასტურონ, ან გამოცდა ორჯერ ვერ ჩააბარეს, სკოლიდან წასვლის საპირწონედ კომპენსაცია მიეცემათ. აღნიშნულ კომპენსაციად ორი წლის ჯამური ხელფასი განისაზღვრა. პედაგოგებს ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შეუნარჩუნდებათ.

უფრო კონკრეტულად, პრაქტიკოს საპენსიო ასაკის მასწავლებლებს სურვილის შემთხვევაში სახელმწიფოსგან თანხის მოთხოვნა სამ შემთხვევაში შეუძლიათ:

  • თუ მასწავლებელს არ აქვს მინიმალური კომპეტენციის დადასტურების სურვილი, რის შესახებაც 2019 წლის მაისამდე უნდა განაცხადოს;
  • თუ მასწავლებელი ვერ დააკმაყოფილებს მინიმალურ კომპეტენციას ჯილდოს მიღების სურვილის შესახებ სამინისტროს 2019 წლის ბოლომდე უნდა აცნობოს;
  • თუ მასწავლებელს არ აქვს სურვილი ან ვერ ადასტურებს მინიმალურ კომპეტენციას განმეორებითი მცდელობისას, ან თუ მასწავლებელს დადასტურებული აქვს მინიმალური კომპეტენცია, მაგრამ არ სურს, აიმაღლოს სტატუსი. პრივილეგიით სარგებლობის შესახებ ასეთმა მასწავლებელმა სამინისტროს 2019 წლის ბოლომდე უნდა აცნობოს.

სახელმწიფო თანხის გაცემას 2019 წლის სექტემბრიდან დაიწყებს. თუ მასწავლებელი პენსიონერი არაა, მაგრამ პრაქტიკოსია და კომპეტენციის დამადასტურებელი გამოცდა ორჯერ ვერ ჩააბარა, მას სახელმწიფოსგან 2 წლის ხელფასის ჯამური ოდენობის მოთხოვნის უფლება არ აქვს. ის ამ შემთხვევაში სკოლიდან მიდის, ან სკოლა თავად წყვეტს საჭიროებიდან გამომდინარე, გაუფორმოს თუ არა მას, დროებითი მოკლევადიანი ხელშეკრულება.