საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს (TI) კვლევაში აღნიშნულია, რომ მოსახლეობის 52 პროცენტის აზრით, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ტენდერების დროს უპირატესობა ენიჭება კომპანიას, რომელსაც თანამდებობის პირებთან კავშირი აქვს.

ამავე კვლევის მიხედვით, მხოლოდ 2 პროცენტს მიაჩნია, რომ მსგავსი შემთხვევა საერთოდ არ არის გავრცელებული.

ფოტო: TI

კორუფციაზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) 2019 წლის 20 თებერვლიდან 5 მარტამდე პერიოდში ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2 087 ადამიანი გამოიკითხა, ხოლო ცდომილების ზღვარი +- 2,3 პროცენტის ფარგლებშია.