დღეს, 21 მარტს სოციალურმა მუშაკებმა, თვენახევრიანი მედიაციის შემდეგ, გაფიცვის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურად აცნობეს. სამინისტროს შენობასთან მათ საჯარო მიმართვა წაიკითხეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრების განცხადებით, მედიაციის პროცესისთვის კანონით დადგენილი ვადა უშედეგოდ ამოიწურა და ვერ მიიღეს პასუხები შეკითხვებზე.

"ჩვენ ამ დრომდე სამინისტროსა და სააგენტოს მხრიდიან ვერ მივიღეთ ადეკვატური და რეალისტური პირობა, პრობლემის გადაწყვეტის თაობაზე, ვიყენებთ გაფიცვის კონსტიტუციურ უფლებას, რის თაობაზეც გაცნობებთ კანონით გათვალისწინებულ ვადაში სამი დღით ადრე. გაფიცვის დროს უარს ვამბობთ სამსახურში მისვლაზე და ჩვენთვის კანონითა და ხელშეკრულებით დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაზე, გარდა ბავშვის მიმართვიანობის რეფერირების პროცედურების ვალდებულებისა", — აცხადებენ სოციალური მუშაკები.

მედიაციის პროცესი სოციალურ მუშაკებსა და სამინისტროს შორის თებერვალში დაიწყო. მეურვეობისა და მზრუნველობის სისტემის ძირეული რეფორმის მოთხოვნით სოციალურმა მუშაკებმა პეტიცია შექმნეს. პეტიციით ისინი ჯანდაცვის სამინისტროს, პარლამენტსა და მთავრობას მიმართავენ.

სოციალური მუშაკები ამბობენ, რომ წლების წინ ბავშვთა ზრუნვის სისტემის წარმატებით დაწყებული რეფორმა ვეღარ ფუნქციონირებს და ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებს მორგებული არაა.

ამავე თემაზე: სოციალური მუშაკი — პროფესია, რომლის მნიშვნელობასაც სისტემა ვერ ხვდება