ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს მიდგომა ბათუმელ მუსლიმებთან მიმართებაში დისკრიმინაციულია. ორგანიზაცია განცხადებას მას შემდეგ ავრცელებს, რაც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) ინფორმაციით, 7 სექტემბერს, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა მეჩეთის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთი შეისყიდა.

არასამთავრობოების ცნობით, 2016 წლის მარტში ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფმა, 12 000 ხელმოწერით, დამოუკიდებლად, აჭარის მთავრობას, ბათუმის მერიასა და საქართველოს მთავრობას მიმართა, ქალაქის ცენტრში, ხელმისაწვდომ ადგილას მეჩეთის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გადმოცემის მოთხოვნით. ხელისუფლების მხრიდან კი რეაგირება ამ ნაბიჯს არ მოჰყოლია.

EMC აკრიტიკებს სახელმწიფოს მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ძალიან დიდი რაოდენობით უძრავი ქონების გადაცემის არასეკულარულ პრაქტიკას:

"იმ პირობებში როდესაც მთავრობა საპატრიარქოს მუდმივად გადასცემს ათეულობით მიწის ნაკვეთსა და შენობა-ნაგებობას, მუსლიმი თემისთვის ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემაზე ფაქტობრივი უარი მიუთითებს სახელმწიფოს დისკრიმინაციულ პოლიტიკაზე".

EMC მთავრობასა და აჭარის ხელისუფლებას მოუწოდებს განიხილოს მეჩეთის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემის საკითხი ბათუმის ცენტრში:

"EMC მოუწოდებს ადგილობრივ ხელისუფლებას მომავალში უზრუნველყოს მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესის კანონიერ და არადისკრიმინაციულ რეჟიმში წარმართვა".