არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასოცირების 2017-2020 წლების დღის წესრიგში განსაზღვრული მოკლევადიანი პრიორიტეტების შესრულების მონიტორინგის შედეგები წარადგინეს. ანგარიში ბავშვთა საკითხებს შეეხო და აღნიშნულია, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმა სახელმწიფოს ამ დრომდე არ შეუმუშავებია.

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ნაწილობრივ შესრულებულად მიიჩნიეს სახალხო დამცველის როლის გაძლიერება, საჭირო რესურსებით უზრუნველყოფა და მონიტორინგის გაგრძელება ისეთ დაწესებულებებში, რომელიც ბავშვთა საკითხებზე მუშაობენ.

გარდა ამისა, ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმ გამოწვევებზე, რომელიც ძალადობისგან ბავშვების დაცვის თვალსაზრისით არსებობს:

  • ფიზიკური დასჯა არ არის კრიმინალიზებული;
  • არ გატარებულა ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფდა მართლმსაჯულებაზე წვდომას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისათვის
  • საქართველოში არ არსებობს ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე, მომზადებულ პროფესიონალთა კრიტიკული მასა;
  • საქართველოს მთავრობას არ გაუტარებია სათანადო ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფდა მართლმსაჯულებაზე წვდომას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისათვის;
  • სახელმწიფო ცხელი ხაზი ბავშვებისათვის არ მუშაობს ყოველდღე, 24 საათის განმავლობაში;
  • სახელმწიფოს არ ჩაუტარებია შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიები ბავშვთა უფლებებისა და ბავშვებზე ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ.

ამავე თემაზე: